Child pages
  • Prospektrapport
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Bakgrund

Prospektrapporten kan användas för att kontrollera resultatet av visningar av anläggningen. Rapporten bygger på två egendefinierade fält som anges på personkortet. Dels ett fält för datum och dels en flervalslista. När ett prospekt får en visning av anläggningen fyller man på kundkortet i datumet, när man sedan följer upp resultat av visningen väljer man ur en lista bland dom egendefinierade fälten på kundkortet.

Komma igång

  1. Gå till menyn Kontaktregister > Inställningar > Egendefinierade fält.
  2. Klicka på Ny och skapa ett ett fält av typ Datum med namnet Visningsdag och kryssa i att det ska användas på person. Klicka OK.
  3. Klicka på Ny igen och skapa en Flervalslista med namn Prospektorsak. Lägg till önskade Listval tex. "Har inte tid", "Tränar inte på sommaren", "Tröttnar snabbt", "Valde en annan klubb", "För dyrt", "Ska flytta", "Övrigt", etc. Klicka OK.

Användning

Vid en visning ska alla prospekt läggas in i kundregistret i BRP. Gå till fliken Egna fält och ange datum för visningen.
Marknadsaktiviteter kan skapas för att ge påminnelser om att följa upp dessa. Vid uppföljningen fyll i Prospektorsak under egendefinierade fält på kundkortet. Det kan vara lämpligt att i detta läge lägga till nya orsaker, enligt steg tre ovan, om inte "Övrigt" vill användas.
Gå till menyn Statistik > Prospektrapport. Under "Visningsparameter" välj Visningsdag. Under "Orsaksparameter" välj Prospektorsak. Dessa värden kommer systemet ihåg nästa gång statistiken öppnas. Välj År och eventuell anläggning och klicka sedan på sök.
I tabellen visas, utifrån visningsdatumet, summa av antal prospekt som har följts upp under respektive orsak.

  • No labels