Child pages
  • Ändringar vid övergång till ny Noshow-hantering från version 25.083
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om ni har använt automatisk avstängning av kunder vid för många missade pass tidigare kommer BRP även fortsättningsvis att blockera kunder. De kommer nu endast att hindras från gruppaktivitetsbokning men de kan fortfarande passera in på anläggningen. För total avstängning hanteras det manuellt på personkortets basuppgifter i kryssrutan vid "Avstängd".

Observera att gamla avstängningar måste hanteras manuellt och att gamla missade aktiviteter delvis faller bort.

Vad innebär den nya hanteringen?

  • En noshow gäller nu som standard i ett (1) år och räknas sedan inte längre. Det innebär att om ni har en gräns på två (2) missade bokningar innan bokningsspärr så kommer kunden att kunna missa två (2) bokningar om året. Tidigare blev kunden avstängd vid två (2) missade bokningar även om den första låg flera år bakåt i tiden. Bokningsspärren hävs så snart antalet aktiva noshows understiger maxgränsen. Kunder kan alltså välja att vänta ut bokningsspärren eller betala avgiften som tidigare.
  • Inpassering hindras inte längre.
  • Det finns nu möjlighet att hindra kunden från att förboka (Internet) och/eller boka på plats (kiosk).
  • Information om kundens noshow-status visas på personkortet vid fältet "Missade aktiviteter". Här visas också till vilket datum kunden har bokningsspärr om antalet missade aktiviteter överskrider maxgränsen. Genom att klicka på "Editeraknappen" vid fältet så kan man hantera kundens noshows individuellt (se Konfigurera varningstexter, bokningsspärr och spärrprodukt).
  • No labels