Child pages
  • Objektet beställning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nummer:

Ett unikt nummer som BRP automatiskt tilldelar varje beställning.

Pris:

Här visas aktuellt, totalt värde på beställningen, d.v.s. en summering av priset av beställningens ingående bokningar.

Beställare:

Vem som har beställt, uppgiften är ändringsbar.

Kontaktperson:

Här finns möjlighet att registrera en kontaktperson hos beställaren för frågor angående beställningen. Sök upp aktuellt person med hjälp av kikarikonen.

Organisation:

Om kunden som har beställt tillhör en organisation visas det här.

Säljare:

BRP väljer automatiskt den inloggade personen som utför bokningen, men valet kan ändras manuellt. Välj bland de personer som ni tidigare registrerat som anställda.

Anläggning:

Visar vilken anläggning som beställningen tillhör.

Preliminär:

Sätt en markering i detta fält om beställningen är preliminär.

Preliminär till:

Om beställningen är markerad som preliminär (se fältet ovan) anger ni här ett datum när beställningen upphör att vara preliminär och betraktas som bekräftad.

Status:

  • Skapad
  • Skickad
  • Bekräftad
  • Verifierad
  • Utförd
  • Debiterad

Märkning:

Om den beställande kunden har något eget beställningsnummer de vill
kunna se på beställningen ska det anges här.

Intern notering:

Fri text som kopplas till beställningen och används för internt bruk.

Extern notering:

Fri text som kopplas till beställningen och är ett meddelande till beställaren. Visas alltid på bekräftelser, både på utskrifter och på webbokningen.
Inställningar > Inställningar (Internetvisning) > "Gruppera 'Mina bokningar' på beställning".

Följer med till faktura:

Markera detta fält om den externa noteringen ska visas på fakturan.

Bokningar:

Visar de bokningar som ingår i beställningen, det kan vara både resursbokningar och varor.

Annan fakturamottagare:

En separat flik med uppgifter om annan person, organisation, adress och epost. För att detta ska användas vid fakturering så måste "Använd nedanstående uppgifter" vara ikryssad. Fliken ändrar färg till röd då Annan fakturamottagare är aktiv.

  • No labels