Child pages
  • Massändringar av abonnemang
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Abonnemang

  1. Gör en sökning under Produkter > Abonnemang så att du får fram de abonnemang du vill ändra.
  2. Markera abonnemangen som ska ändras.
  3. Högerklicka på den blå ytan välj "Byt produkt".
  4. Välj det nya abonnemanget och klicka på "OK". Bytet sker direkt på abonnemanget och historik på att abonnemanget tidigare var av en annan typ syns inte på annat sätt än i abonnemangets historiklogg.

Vill man istället att ett abonnemang ska övergå till en annan produkt och att det gamla abonnemanget ligger kvar historiskt får man använda byt-produkt-funktion på ett abonnemang i taget.

Observera att pris, "Förnya automatiskt", startdatum, bindningstid och "Debiterad t.o.m" för abonnemanget inte påverkas.

  • No labels