Child pages
  • Åldersfördelning (statistik)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Visar hur åldersfördelningen är på anläggningens kunder.

Man kan styra storleken på åldersgrupperna genom att ändra Interval 10 år. Man har även möjligheten att bara ta med de kunder som har giltiga abonnemang.

Vill man få ut grafen i tabellform kan man klicka på knappen Kopiera och sedan växla till tex Excel och där välja Klistra in.

  • No labels