Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 461 Next »

Välkommen till BRPs dokumentation! För att snabbt hitta det ni söker kan ni använda er av sökrutan högst upp till höger.

Om BRP

Nyheter
Begreppslista
Snabbtangenter
Video

Grunder

Inloggning och lösenord
Kontaktregister
Resurser och vyer
Bolag och anläggningar

Produkter

Generella inställningar för produkter
Vara
Lagervara
Tjänster
Paket
Abonnemang
Entré
Värdekort
Kontrakt
Gruppaktiviteter
Arrangemang

Bokningsflödet

Bokningsvyn
Bokningar
Beställning och preliminär beställning
Bokningsetiketter
Bekräftelser
Beställningspåminnelser
Avbokning
Hitta odebiterade bokningar
Internetbokning

Debitering

Fakturering
Kassa

Ekonomi

Autogiro och avtalegiro
Bokföring
Periodisering
Löneunderlag för instruktörer

Övrigt

Inställningar
Leverans och utbildning
Statistik och listor
Rapporter
Integrationer
Inpassering
Felsökning och support
Objektbeskrivningar
Information om uppgradering till EMV (Europay MasterCard Visa)
Information om uppgradering till EMV (Europay MasterCard Visa) för Samportkunder
Information om uppgradering till EMV (Europay MasterCard Visa) för Aurigakunder

PCI DSS
Komma åt lokala filer från Netono
Beställning av tjänster från BRP
Arkiv

  • No labels