Child pages
 • Information om uppgradering till EMV (Europay MasterCard Visa) för Samportkunder
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

För de BRP-kunder som har betalkortsterminaler är det nu dags att aktivera chipbetalningen. Vissa av er har redan gjort detta men för er som ännu inte är igång bifogar vi viktig information i detta nyhetsbrev. Klicka på nedanstående länk för mer information.

Viktig information om EMV-uppgradering för Samportkunder

Det ni behöver göra innan en uppgradering kan genomföras är:

 • Fylla i worddokument "PNC_nyanslutningar_ominstallationer_ifylld.doc" och e-posta det till support@brpsystems.se
  Dokumentet är delvis ifyllt och de uppgifter ni behöver fylla i finns under "Frågor kund". Ni ska bl.a. ange redovisningsnummer (ert avtalsnummer hos inlösande bank) för respektive betalkortsleverantör (Visa/MC, American Express, Diners)
  Om betalkortslösningen ska användas i obemannad miljö ska ni även fylla i uppgifter under "Frågor obemannad miljö (UPT)"
 • Förutom ovanstående uppgifter behöver vi även följande information från er:
  • Ange namn och adress till anläggningen där betalkortsterminalen är placerad samt ert kundnummer hos Samport (TellusPayId, står i ert Samportavtal)
  • Terminal ID. Avser betalkortsterminalens ID och står under betalkortsterminalen på klistermärket Samport, inleds oftast med 331, ett per terminal
  • MSN-nummer. Detta nummer står också under betalkortsterminalens men på klistermärket Hypercom, börjar på MSN20000, ett per terminal

BRP vidarebefordrar uppgifterna till Samport och beroende på en viss handläggningstid så kan det vara en god idé att skicka alla uppgifter för samtliga terminaler på en gång även om man inte har tänkt att uppgradera allt samtidigt. På så sätt kan vi minska ner ledtiderna när vi väl vill rulla ut resterande uppgraderingar.

När BRP erhållit det av er ifyllda dokumentet kommer vi att kontakta er för att boka en tid för uppgradering av er betalkortsterminal. Ni behöver inte ha en tekniker på plats utan insatsen hos er kan utföras av er personal. Uppgraderingen debiteras per påbörjad halvtimme.

 • No labels