Child pages
 • Värdekort via Internet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förberedelser

 • Gå till Produkter > Produkter, sök upp de varor som ska gå att boka via Internet och klicka i "Bokningsbar via Internet" på deras basuppgiftsflik.
 • Aktivera Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Försäljning av värdekort"

Specialinställningar

Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Tillåt värdekort som saknar full täckning", om denna inställning är aktiverad så tillåts kunden använda ett värdekort som betalning även om det inte täcker upp hela beloppet. Kunden måste då på något annat vis betala bokningen när denne kommer till anläggningen.

Flöde - köp av värdekort (klippkort / presentkort)

Görs i ett steg. Kunden går in på menyvalet "Köp värdekort" och väljer typ av värdekort/klippkort. Värdekortet dyker upp som en rad i kundvagnen och kan betalas. Kortet kopplas till köparen.

Flöde - betala med värdekort

Betala med klippkort

Förutsättning: Klippkortet är kopplat till inloggad kund.

 1. Kunden bokar en tjänst som matchar produkterna på klippkortet.
 2. BRP ställer en fråga om klippkortet ska användas för betalning.
  1. Har kunden flera klippkort får den välja vilket som ska användas.
  2. Svarar kunden "Ja" debiteras bokningen med klippkortet och kunden får en separat bekräftelse för den bokningen.
  3. Svarar kunden "Nej" betalas bokningen som vanligt - med kort.

Betala med presentkort

Kopplat till person
Anonymt

 • No labels