Child pages
 • Internetbetalning - inställningar
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inställningar > Inställningar (Internetvisning) > "Visa registreringsformulär på startsidan" måste vara aktiverad för att man ska komma tillbaka till påbörjat köp efter registreringen är slutförd.

Betalningsflöde

Alternativ 1

Kunden kommer alltid till kassan

 • Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Tillåt bekräftelse av beställningar" är av.
 • Internetkassa konfigurerad.
 • Summan i kundvagnen är minst 1 kr.

Alternativ 2

Kunden kan välja att bekräfta eller betala

 • Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Tillåt bekräftelse av beställningar" är på.
 • Internetkassa konfigurerad.

Alternativ 3

Kunden kan endast bekräfta

 • Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Tillåt bekräftelse av beställningar" är på.
 • Internetkassa ej konfigurerad.
  eller
 • Inställningar > Inställningar (Internetbokning) > "Tillåt bekräftelse av beställningar" är av.
 • Internetkassa konfigurerad.
 • Summan i kundvagnen är 0 (inget att betala).
 • No labels