Child pages
  • Direktlänk till produkt
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uppbyggnad av länkar

Adressen till internetbokningen är i regel uppbyggd så här: http://www.anläggningen.se/brp/mesh/index.action

Sida

Adress

Inloggning

index.action

Min sida

myPage.action

Värdekort

showValueCardProducts.action

Gruppaktiviteter

showGroupActivities.action

Tjänster

findServices.action

Arrangemang

showEvents.action

Schema

showGroupActivitiesSchedule.action

Om flera anläggningar används kan anläggningen styras genom att:

  • ?businessUnit=5 läggs till adressen (där 5 är anläggningens ID i BRP)

Exempel: http://www.anläggningen.se/brp/mesh/index.action?businessUnit=5
Anläggningens ID hittar du i BRP Kontaktregister > Anläggningar, kolumnen ID längst till höger i anläggningslistan.

Direktlänkar

Direktlänkar låter dig länka direkt till en specifik produkt. Observera att produkten måste ha egenskapen "Bokningsbar via Internet" aktiverad. I exemplen nedan ersätts x med ID för produkten.

Tjänst:
/mesh/findServices.action?service=x

Värdekort:
/mesh/createValueCard.action?product=x

Abonnemang / Värdekort:
Alternativ 1: använd produkt-ID
/mesh/redirectMembershipPurchase.action?product=x
En abonnemangsprodukts ID kan du hitta i källan till /mesh/showMemberships.action

Alternativ 2: använd produktnummer
/mesh/redirectMembershipPurchase.action?productNumber=x
Produktnummret hittar du i BRPs produktlista under Produkter > Produkter (kolumnen längs till vänster)

Arrangemang:
/mesh/showEvents.action?product=x

  • No labels