Child pages
  • Dricks
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Denna sida är uppdaterad och beskriver hur man kan hantera dricks med dagens EMV (chip) kortköp. Idag stöder inte betalterminaler dricks utan detta riktar sig mot köp där man kan skriva ut en nota, innan man tar betalt.

I det här exemplet handar det om ett köp av varor för 550 kr och dricks på 50 kr för en total summa på 600 kr.

  • Öppna bordet eller beställningen och se till att den är medtagen till kassan. Klicka på knappen Nota(1). En nota (liknar ett kvitto) kommer ut på kvitto skrivaren. Den innehåller en rad som heter extra. Här är det tänkt kunden skriver dricksbeloppet. Om din nota saknar detta ber vi dig ta kontakt med vår support för att beställa en enkel malländring.

  • Kunden har skrivit 50 kr extra. Du kan inte använda Kort-knappen för jämnbetalning (1) utan du måste berätta för BRP att den ska debitera kundens kontokort 600 kr och inte 550 kr. Du behöver därför klicka på Betala knappen (2).

  • På betala fönstret klicka du först på Kort knappen (1), sen slår du in 600 kr (2) och trycker på OK (3). Avsluta köpet med OK (4) för att debitera kunden. Efter köpet kommer ut ett kvitto med en rad där det står extra/växel 50 kr. Om din mall saknar detta ber vi dig ta kontakt med vår support för att beställa en enkel malländring.

OBS!
asfd

  • No labels