Child pages
  • Utbildning - Rättigheter och inpasseringsrättigheter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Utbildning - Inpasseringsvyn

Inpasseringsvyns komponenter

  • Inpasseringar
  • Kunduppgifter
  • Rättigheter
  • Abonnemang
  • Bokningar

Manuell inpassering

Sök upp kund manuellt med "F9".

Komma åt aktuell kunds personkort

Gå igenom hur man vid "röd gubbe" kan hitta orsaken till varför inpassering ej tillåts

Besökare

Lista över personer som är inne i anläggningen / har anlänt

Ta med besökare till kassan

  • Ta med kund till kassan för köp / betalning av bokning
  • Sälja entré till ej behörig besökare
  • No labels