Child pages
  • Bokningar (statistik)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Bokningar visar hur mycket som är bokat under en viss period utan att ta hänsyn till vad som debiterats.

Om jämförelser av bokningar och försäljning

Observera att sifforna inte kan jämföras med de i statistiken över försäljning. Detta av följande anledningar.

  • Om en tjänst utförs i januari men faktureras i februari bidrar bokningen till att prognosen för januari höjs, medan försäljningen inte påverkar försäljningsstatistiken för januari utan för februari.
  • Om en faktura som skapats under december krediteras i januari påverkas försäljningsstatistiken för januari negativt.
  • No labels