Child pages
 • Lista, boka och avboka deltagare på gruppaktiviteter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Deltagare

Boka in en deltagare på en gruppaktivitet

 1. Markera gruppaktiviteten i bokningsvyn.
 2. Tryck 'B' eller klicka på "Boka".
 3. Sök upp kunden.
 4. Slutför bokningen.
 5. Om bokningen medför en kostnad, gå vidare till kassan genom att klicka på "Kassaikonen" i beställningspanelen.

Deltagaren kan själv boka in sig på gruppaktiviteter genom internetbokningen om ni har valt att ha det.

Visa deltagarlista

 1. Dubbelklicka på gruppaktiviteten i bokningsvyn. Nu öppnas dialogfönstret "Gruppaktivitet" och fliken "Deltagare". Här visas följande information:
  • Antal platser som det totalt finns på denna gruppaktivitet.
  • Antal bokade platser.
  • Antal platser som är bokningsbara men som ännu inte bokats.
  • Antal platser som är reserverade för dropin.
 2. För att skriva ut en deltagarlista, klicka på "Rapport".

Avboka en bokad plats på en gruppaktivitet

 1. Dubbelklicka på gruppaktiviteten. Nu öppnas dialogfönstret "Gruppaktivitet". Under fliken "Deltagare" visas alla inbokade deltagare.
 2. Markera den deltagare som ska avbokas.
 3. Klicka på ikonen "Soptunna".
 4. Kunden är nu borttagen från deltagarlistan.
 • No labels