Child pages
 • Klippkort för inpassering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Klippkort inpassering

För att ett klippkort ska ge inpasseringsrättigheter ska det innehålla en produkt av typen "Entré". Kortet kan bara innehålla en (1) entréprodukt och inga andra typer av produkter.

När en person drar ett kort i läsaren kontrolleras först om personen har ett giltigt abonnemang. Saknas ett giltigt abonnemang så kontrolleras om personen, eller personens företag eller personens kortnummer är kopplat till ett klippkort. Är personen kopplad till ett klippkort kan personen passera in och antal klipp på klippkortet räknas ned. Inställning "Använd värdekort med kortast giltighetstid först”. Väljer värdekortet med kortast giltighetstid i första hand istället för standardbeteendet som är det med lägst pris per klipp. (aktiveras av BRP)

Inpassering med klippkort

Om klippkort ska användas för inpassering måste Kontaktregister > Anläggningar > "Kassaenhet för entré" vara angiven. Kassaenheten ska vara unik för ändamålet och inte nyttjas för annan kontering.

 1. Gå till inpasseringsfönstret genom Kontaktregister > Inpasseringsfönster alternativt klicka på "F4".
 2. Antingen drar personen sitt kort i läsaren
  eller
  klicka på "kikarikonen", sök upp personen och dubbelklicka på raden alternativt markera raden och klicka på "Välj".
 3. I inpasseringsfönstret visas nu om inpasseringen var "OK" eller "Fel". Vid felaktigt försök till inpassering syns det också ett felmeddelande. För att läsa mer om felmeddelanden se Varför kan inte kunden passera in?.

Ångra inpassering med klippkort

Om en klippkortskund råkat dra sitt kort en gång för mycket och därmed har ett klipp mindre på sitt kort än den borde ha, kan en inpassering ångras för att återföra klippet till klippkortet

 1. Gå till inpasseringsfönstret genom Kontaktregister > Inpasseringsfönster alternativt klicka på "F4".
 2. Markera den felaktiga passeringen och klicka "Ångra passage". Klippet kommer återföras till klippkortet och passeringen kommer visas som ångrad i listan.

Kassaenhet för entré klippkort

journal null kassaenhet null journaltyp 4

https://brp.zendesk.com/agent/tickets/703053

 • No labels