Child pages
 • Klippkort med speciella rättigheter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Genom att en hel organisation får tillgång till ett klippkort (värdekort som innehåller entréer) kan man ge alla personer som tillhör organisationen tillträde till en anläggning eller rätt att i internetbokningen boka specifika gruppaktiviteter. Du håller reda på hur många besök / bokningar som gjorts av organisationen och kan skapa rapporter med dessa.

 1. Skapa en rättighet "Företaget".
 2. Visa gruppaktiviteten du vill ge Företaget bokningsrätt till. Markera "Företaget" under "Rättigheter" på gruppaktivitetsfliken.
 3. Skapa en entré: "Bokningsrätt Företaget" och tilldela den rättigheten du nyss skapade.
 4. Skapa ett värdekort: "Bokningsrättighetskort Företaget" och fyll det med ett stort antal av den entré du skapade.
 5. Sälj värdekortet "Bokningsrättighetskort - Företaget" i kassan till en person som är kopplad till Företaget.
  1. Gå till kassan, sök upp kunden.
  2. Sök upp värdekortet i produktmenyn, köp det och betala kontant.
  3. Efter köpet dyker en lista med köpta kort upp. Dubbelklicka på kortet och kryssa i att alla inom organisationen ska få utnyttja kortet. Utöka också giltighetstiden så mycket du vill.
 • No labels