Child pages
  • Kontering av värdekort
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ett presentkort (innehåller en summa) momsas inte vid försäljningen. Koppla till kontot "Ej inlösta presentkort" och 0% moms. Ett klippkort ska momsas vid försäljningen. För exempel se Konteringsexempel

Att observera vid särredovisning av värdekort

Vid särredovisning av klippkort så kommer särredovisningskontot hämtas från värdekortsprodukten vid nyttjandet av värdekortet. Det betyder att om man säljer ett särredovisat värdekort, vilket genererar skuld till kund på standardkonto och på särredovisat konto, och sedan byter särredovisningskonto på produkten, så kommer detta att användas istället för det särredovisningskonto som fanns vid försäljningstillfället. Om särredovisning avvänds på värdekort är rekommendationen att använda procentuellt värde i stället för fast belopp. Om fast belopp dock används så ska värdet på detta vara t.ex. 10 gånger högre för ett 10 klippkort, än värdet på den produkt som klippkortet gäller för.

  • No labels