Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 436 Next »

Välkommen till BRPs dokumentation! För att snabbt hitta det ni söker kan ni använda er av sökrutan högst upp till höger.

Grunder

Inloggning och lösenord
Kontaktregister
Resurser och vyer

Produkter

Generella inställningar för produkter
Vara
Tjänster
Paket
Abonnemang, entréer och värdekort
Kontrakt
Gruppaktiviteter
Arrangemang

Bokningsflödet

Bokningsvyn
Bokningar
Beställning
Bokningsetiketter
Bekräftelser
Avbokning
Hitta odebiterade bokningar

Debitering

Fakturering
Kassa

Ekonomi

Autogiro
Bokföring
Periodisering
Fakturajournaler, inbetalningsjournaler och verifikat
Löneunderlag för instruktörer

Övrigt

Nyheter
Leverans och utbildning
Konfigurering
Statistik och listor
Rapporter
Integrationer
Begreppslista
Snabbtangenter
Inpassering
Lager
Internetbokning
Felsökning och support
Tillverkardeklaration för Kassamodul
Arkiv
Videodokumentation

  • No labels