Child pages
  • Samport internetbetalningar Norge
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

  1. BRP mailar kunden avtalet (hostad lösning) samt allmänna avtalsvillkor.
  2. Kunden ansöker om brukerstedavtale (inlösenavtal) med Teller (Tel: 815 00 400), Euroline eller Elavon (Tel: 22 43 22 45) i Norge
  3. Kunden faxar underskrivet avtal till Samport på 0046 8 509 12085
  4. Samport kundtjänst meddelar kunden och BRP när allt är klart
  5. BRP gör integrationen via webmanager
  6. Testköp med testkort
  7. Meddela Samport att kunden vill gå i skarpt läge

Avtal Samport

Hjälp till kunden med ifyllande av avtal:
Forhandler: BRP Systems AB
Typ av tjänst: Internet hostad
Salgsnavn: Denna text visas på kundens kontoutdrag (från banken)(max 16 tecken)

  • No labels