Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 432 Next »

Välkommen till BRPs dokumentation! För att snabbt hitta det ni söker kan ni använda er av sökrutan högst upp till höger.

Grunder

Inloggning och lösenord
Kontaktregister
Resurser och vyer

Produkter

Generella inställningar för produkter
Vara
Tjänster
Paket
Abonnemang, entréer och värdekort
Kontrakt
Gruppaktiviteter
Arrangemang

Bokningsflödet

Bokningsvyn
Beställning
Bokningsetiketter
Bekräftelser
Avbokning

Hitta odebiterade bokningar

Beläggning på en gruppaktivitet eller ett arrangemang

Fakturering

Kassa

Kassa

Inpassering

Inpassering

Lager

Lager

Internetbokning

Ekonomi

Autogiro
Bokföring
Periodisering
Fakturajournaler, inbetalningsjournaler och verifikat
Löneunderlag

Statistik och listor
Rapporter

Övrigt

Nyheter
Leverans och utbildning
Konfigurering
Integrationer
Begreppslista
Snabbtangenter
Felsökning och support
Tillverkardeklaration för Kassamodul
Arkiv
Videodokumentation

  • No labels