Child pages
 • Boka en tjänst eller vara
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 42 Next »

Video: Enkel tjänstebokning

Beskrivning av fält vid tjänstebokning
#Hitta en bokning
#Ändra en bokning
Ändra repeterande bokning
#Flytta eller kopiera en bokning

#Att boka en tilläggstjänst
#Varubokning
#Lägga varor på en bokningTjänstebokning

En tjänstebokning är en bokning av en tjänst över en viss tidsperiod. En tjänstebokning kan ingå i en beställning tillsammans med flera tjänstebokningar och även produktbokningar.Hur man bokar en tjänst

För att boka en tjänst, markera starttiden på en resurs som tjänsten utnyttjar och tryck B.

Gå först till rätt dag i bokningsschemat.

Välj sedan den resurs ni vill boka. Om resursen ni söker inte finns med på den vy ni tittar på kan ni behöva byta vy eller om resursen inte finns på någon vy måste ni först lägga till resursen till lämpliga vyer. Om ni befinner er i veckolayout behöver ni välja rätt resurs ur urvalslistan.

Nästa steg är att markera tidsintervallet för bokningen. Det gör ni genom att markera tidpunkten för start och sedan hålla nere vänster musknapp och dra musen till tidpunkten då bokningen ska sluta och sedan släppa musknappen. Man kan även markera ett tidsintervall genom att använda piltangenterna och hålla inne Skift för att markera.

Normalt sett går det bara att boka en tid om det inte finns några andra bokningar där. Det är dock möjligt att ha tjänster som klarar att dela resurs. Om det är en tjänst som kan delas visas det på bokningarna med en liten stapel hur stor kapacitet av resursen som är upptagen. För att det ska fungera behöver resursen ha en viss kapacitet och tjänsten ha ett kapacitetskrav.

När tidsintervall för rätt dag och för rätt resurs är vald klickar ni på knappen Boka eller trycker på tangenten "B". Är ingen beställare redan vald öppnas ett fönster som ger möjligheten att söka reda på en kund Att söka upp alt. skapa en person eller organisation. En lista med matchande träffar visas. Markera rätt kund och klicka på knappen "Välj". Skulle inte kunden finnas med i kundregistret finns det här även möjlighet att skapa en ny kund, klicka i så fall på knappen "Ny".

När bokningen är skapad skapas också en beställning och den visas till höger om bokningsschemat. Så länge som beställningen visas kommer nya bokningar läggas till den beställningen. För att avsluta beställningen tryck på knappen "Stäng". Arbetar man inte med beställningar, det vanligaste är att en kund bara har en bokning, finns det möjlighet att under Inställningar > Inställningar styra beteendet för bokningsförloppet.Att boka en tilläggstjänst

 1. Gå till tjänstebokningen som ska nyttja tilläggstjänsten.
 2. Öppna tjänstebokningens beställning genom att markera den och klicka på "Beställning" eller tryck på tangeten "E".
 3. Klicka på "Boka" eller tryck på tangenten "B".
 4. Nu öppnas ett nytt dialogfönster, "Tjänstebokning (steg 1 av 2)".
 5. Kontrollera uppgifterna och godkänn registreringen genom att klicka på knappen "OK"Ändra en bokning

Det finns flera sätt att ändra på en tjänstebokning. Vilket sätt ni bör välja beror på vad ni vill ändra.


Ändra tid
Om ni vill ändra tiden på en bokning letar ni först reda på den i bokningsschemat. Ni kan sedan ändra tiden på ett av flera sätt. Det går att förlänga eller förkorta tiden genom att trycka + eller - på tangentbordet. Det går också att klicka på höger musknapp och välja "Förläng bokning" eller "Förkorta bokning" från menyn som dyker upp. Vill ni ändra starttiden kan ni istället välja "Ändra tid". Ni får då upp ett fönster där ni får välja en ny tid för bokningen. Ni kan även flytta en bokning genom att klippa och klistra (högerklicka)Byte av resurs

 1. Sök upp aktuell bokning och öppna bokningsfönstret genom att dubbelklicka på tjänstebokningen
 2. Gå till fliken "Basuppgifter"
 3. Dubbelklicka på resursen som ska bytas ut. Nu öppnas ett nytt dialogfönster med de resurser som är valbara för denna typ av tjänst, dvs har angetts som tjänstens resursbehov.
 4. Välj den nya resurser ur listan
 5. Bekräfta bytet genom att klicka på knappen "OK"

Se även Ändra repeterande bokningByte av produkt på tjänstebokning

Denna funktion är lämplig att använda när man vill byta produkt på tjänstebokningen utan att andra produkter på samma bokning försvinner. Även debiterade bokningar kan ändras om man har den rättigheten.
Funktionen tillåter inte att bokningen byter resurser

 1. Sök upp aktuell bokning och öppna bokningsfönstret genom att dubbelklicka på tjänstebokningen
 2. Gå till fliken "Basuppgifter"
 3. Klicka på papper/penna-ikonen till höger av produktnamnet (fältet "Tjänst")
  Här visas en lista över de tjänster som ni kan byta till. En förutsättning för ett byte är att resursbehoven matchar. Ni kan exempelvis byta "Hyra av konferenslokal förmiddag" till "Hyra av konferenslokal heldag" om båda tjänsterna har samma resursbehov. Observera att alla resurser måste vid bytet matcha och ha samma antal i resursbehovet. Produkter med annorlunda resursbehov, som "Personlig träning 60 minuter" visas inte i listan.Flytta eller kopiera en bokning

Det går att att kopiera och flytta bokningar genom att klippa ut eller kopiera och klistra in. En bokning kan flyttas och kopieras inom en beställning eller från en beställning till en annan.

Observera att resursbehovet som angetts på tjänsten som ska flyttas, kommer att styra till vilken resurs tjänsten kan flyttas till samt att innehållet i bokningen, t ex pris och beställare, inte ändras. Alla eventuella ändringar i bokningen måste justeras efter flytten/kopieringen.

För att kopiera markerar ni bokningen, högerklickar och väljer "Kopiera". För att klippa ut en bokning markerar ni, högerklickar och väljer "Klipp ut". För att klistra in en bokning markerar ni den resurs och tid ni vill kopiera till, högerklickar och väljer "Klistra in". En bokning som klippts ut försvinner först när den klistrats in igen.

När ni klipper ut en bokning öppnas dess beställning i beställningspanelen. När ni sedan klistrar in bokningen kommer den att finnas kvar i samma beställning. Om ni vill att en ny beställning ska skapas stänger ni beställningspanelen.Hitta en bokning

Om ni vill ändra på något annat än bara tiden behöver ni först leta reda på bokningen. Det kan ni göra på tre olika sätt.

Det första sättet att visa en bokning är att leta reda på bokningen i bokningsschemat. När ni hittat rätt bokning dubbelklickar ni på den. Ni kan också klicka på den med höger musknapp och välja "Visa bokning" från menyn som då visas.

Det andra sättet att visa en bokning är att leta reda på den beställning som bokningen hör till. Beställningen hittar ni i beställningsregistret under menyn Bokning > Beställningar. Sök upp önskad beställning och välj därifrån önskad bokning.

Det tredje sättet att visa en bokning är att leta reda på den från en person eller organisation. Leta reda på den person eller organisation som är beställare av bokningen genom att välja Kontaktregister > Personer eller Kontaktregister > Organisationer. Sök efter en person eller organisation och välj att visa den som är beställaren. Gå sedan in på fliken Bokningar. Där visas personen eller organisationens bokningar och beställningar (Att söka upp alt. skapa en person eller organisation).

När ni har hittat bokningen ändrar ni önskade värden och klickar sedan OK.Varubokning

En varubokning är en beställning av ett antal varor, tex 15 stycken fika. En varubokning kan ingå i en beställning tillsammans med resursbokningar och andra varubokningar.

Det finns flera sätt att skapa en varubokning. Det enklaste är att först gå till rätt dag i bokningsschemat. Välj sedan klockslag för när varan ska levereras och tryck på tangenten "V" eller klicka på knappen "Varor".

Är ingen beställare redan vald öppnas ett fönster som ger möjligheten att söka reda på en kund Att söka upp alt. skapa en person eller organisation. En lista med matchande träffar visas. Markera rätt kund och tryck på knappen "Välj". Skulle inte kunden finnas med i kundregistret finns det här även möjlighet att skapa en ny kund, klicka i så fall på knappen "Ny". När kunden är vald öppnas ett nytt fönster med bokningens uppgifter. Här ges det möjlighet att ange vilken vara och hur många av den som ska levereras. Om fältet Manuellt pris markeras kommer angivet pris att gälla, annars kommer priset att beräknas automatiskt. När du är klar med bokningen klicka på knappen "OK".Lägga varor på en bokning

För att varor/varupaket ska kopplas ihop med tjänstebokningen och följa med vid klipp och klistra samt raderas om tjänstebokningen raderas, måste tjänstebokningens beställning öppnats innan varorna läggs till. Observera att det endast är då varubokningen ingår i samma beställning som tjänstebokningen som hopkoppling sker och varorna syns på tjänstebokningen i bokningsschemat.

För att lägga varor till en bokning tryck 'V' eller klicka på knappen "Varor". För att lägga till varupaket, tryck Shift-V. I dialogen som följer kan du välja vara, antal och eventuell resurskoppling (exempelvis den lokal där kaffet ska serveras). Om beställningen innehåller ett paket kan ni välja att markera varan som en del av detta paket. Varans pris sätts då till noll kronor så att paketpriset inte påverkas.Avbokning

För att avboka en tjänst i resursvyn, markera tjänsten och tryck "A" eller "Avboka"Avbokningsavgifter

Om en kund avbokar senare än produktens bokningsregel tillåter föreslår BRP att en avbokningsavgift tas ut. Personalen kan välja att inte ta ut denna avgift.

 • No labels