Child pages
  • Objektet rättighet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Video: Att lägga till personal och ge dem rättigheter

Rättigheter

Produkter > Inställningar > Rättigheter
Alla rättigheter styrs av vilken typ av abonnemang eller entré som kunden löser. Rättigheter ger innehavaren behörighet till utvalda inpasseringar och prislistor. De kan även ge behörighet att boka in sig på utvalda gruppaktiviteter.

Namn:

Ange gärna ett namn som hänvisar till typen av abonnemang som ska ges denna rättighet, t ex "Guldkort"

Prislista:

Ger rättighetsinnehavaren vald prislista. Kan vara till exempel medlemspriser, kopplas då rättigheten till en abonnemangsprodukt får alla som har ett giltigt abonnemang handla till medlemspriser

Inpasseringsrättigheter:

Ger rättighetsinnehavaren rätt att passera in enligt inpasseringsrättighetens inställningar

Enbart lokal anläggning:

Visa vid inpassering:

Om ikryssad visas rättigheten i inpasseringsdialogen. Kan vara användbart om vissa kunder t.ex. ska ha en handduk när de kommer

Färg vid inpassering:

Bakgrundsfärg på rättigheten när den visas i inpasseringsdialogen

Externt ID:

Anger namnet på en rättighet i ett externt system. Används om BRP är integrerat med Bewator Entro eller Metra.

Om BRP är integrerat med Bewator Entro kan två externa ID:n anges, en för män och en för kvinnor. De externa identifierarna separeras med semikolon. Personer som är män (eller där kön inte är angivet) får den första rättigheten i Bewator, personer som är kvinnor får den andra rättigheten i Bewator.

Exempel: Om man anger behörighet1;behörighet2 får män behörighet1 och kvinnor behörighet2.Koppla abonnemang till rättigheter

Koppla abonnemangen till aktuella rättigheter enligt instruktionerna på sidan Abonnemang.  • No labels