Child pages
 • Import / export / uppdatering av produkter (Varor och Lagervaror)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

För att använda denna funktionalitet så måste ni köra BRP version 25.091 eller senare.

Produkter kan importeras i excel-format till BRP via Produkter->Produkter->Verktyg->Import

Källan för importen måste vara en excelfil med endast ett 'ark' som innehåller en eller flera av följande kolumner i angiven ordning. Observera att kolumnerna ska ha exakt nedanstånde namn.

 • id (obligatorisk). Denna kolumn måste finnas längst till vänster i excelarket. Det går bra att lämna den tom. Om man anger ett externt produktid så uppdateras produkten istället för att en ny skapas.
 • namn
 • leverantör (får ej innehålla tomma celler. Antingen utelämnas kolumnen helt eller så skriver man t ex "Okänd leverantör" i de celler där värde saknas. BRP gör en sökning bland sina organisationer efter exakt det namn man skrivit och skapar en ny organisation om den inte finns).
 • streckkod
 • artikelnummer
 • inköpspris
 • pris (utpriset angivet inklusive moms)
 • moms (t ex 25,00 , obs! ej %-tecken)
 • produktgrupp
 • konto

Ett par exempelrader på hur det kan se ut...

id

namn

leverantör

streckkod

artikelnummer

inköpspris

pris

moms

produktgrupp

konto

 

Vetemjöl

Kungsörnen

12345678

vkg1234

8,00

12,00

25,00

spannmål

3010

Val av anläggning

De importerade varorna hamnar på den anläggning som man var inloggad på när import-verktyget kördes. Om man även vill att samma varor ska finnas på andra anläggningar så får man logga in på dessa och visa "Ej använda" i produktlistan, markera önskade varor, högerklicka på dessa och välja "Använd på anläggning".

Om man hade kört importen flera gånger istället för att göra som ovan så hade det skapats nya produkter för varje anläggning (med olika produktnummer och egenskaper).

 • No labels