Child pages
 • Metra + Wellness
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

På detta sätt kan inpassering i Metra (med wellnessnycklar) användas tillsammans med Wellness.

 1. Skapa personen i BRP.
 2. Sök personen i kassan och sälj ett abonnemang eller värdekort.
 3. Läs in nyckeln med Metra-läsaren när köpet slutförs. (Personen
  synkas med Metra)
 4. Sök och öppna personen i BRP (personkortet).
 5. Klicka "Synkronisera". Personen synkroniseras med WS (utan kortnummer).
 6. Sök upp personen i WS.
 7. Lägg nyckeln i TGS-läsaren och tryck "Tilldela nyckel" i WS-klienten.
 • No labels