Child pages
  • Import av Aspirations (Club 2.0) från Technogym
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

BRP kan importera personer med Aspirations från Technogym. Om en person ändrar sina Aspirations uppdateras de i BRP.

Konfiguration

Inställningar

Inställningar > Inställningar (Installation).

Ange "Technogym klubbnyckel" för de anläggningar som ska använda funktionen(1). Ange aldrig samma nyckel på två olika anläggningar utan lägg den på systemnivå. Om flera anläggningar ska använda funktionen oberoende av varandra behöver de ha olika klubbnycklar.

Personerna som importeras kan få en särskild säljstatus och/eller grupp satt. Ange en säljstatus med inställningen "Säljstatus för prospekt från Technogym" och grupp med inställningen "Grupp för prospekt från Technogym". Säljstatus ändras inte om personen redan existerar och har ett aktivt abonnemang.

De personer med valt säljstatus kommer sedan inte att synkas till Wellness System.

Aspirations kan visas på personkortet. Om personkortet är konfigurerat att visa en Technogym-flik kan man lägga till Aspirations genom att gå till Inställningar > Inställningar (Lokala anpassningar) > Personkortet och lägga till följande rader:

tabTechnogym.columns=2
tgNotes.next=cbTabTechnogym1

Om BRP inte visar en Technogym-flik kan man lägga till följande istället:

tabJournalNotes.next=tabTechnogym 
tabTechnogym.first=tgBadge

Schemalagd aktivitet

Personer importeras med en schemalagd aktivitet som heter "Import av Technogym Aspirations". Kontakta BRPs support för att aktivera den.

(1) Klubbnyckeln är i formatet xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx och erhålls via er Technogymkontakt.

  • No labels