Child pages
  • Träningsstatistik på Internet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Man kan låta en kund ta del av sin egen träningsstatistik via Internet genom en inställning (Inställningar > Inställningar (Internetvisning) > "Visa träningsstatistik på webben"). BRP:s support kan hjälpa till med denna inställning.

Kolumnen längst till vänster visar länken "Träningsstatistik" när man är inloggad. Genom att klicka på denna visas en tabell med antalet träningspass per månad och totalt antal per år. Man kan även klicka på ett tal för att visa detaljerad information för den månaden (Anläggning, Tid och Namn).

Träningspass byggs upp av inpasseringar och deltagande på gruppaktiviteter. På inpasseringsläsaren kan man ställa in om läsaren ska generera ett träningspass eller ej. Man kan också ange på läsaren vilket namn träningspasset ska få. Namn för träningspasset ska endast anges på läsaren om läsaren är dedikerad till t.ex. "Gymmet". Är det en generell inpasseringsläsare där man inte vet vilken aktivitet en medlem ska utföra inne på anläggningen lämnas detta fält tomt. Kontakta BRPs support för att få hjälp med att ställa in läsare.

När en kund prickas av på en gruppaktivitet skapas ett träningspass med dess starttid och namn. Har man sedan tidigare ett namnlöst träningspass från en inpassering (inom tre timmar) justeras detta till gruppaktivitetens tid och namn.

Har man en kundkiosk och använder knapparna längst ner för inpasseringstyper skapas träningspassen med detta namn, t.ex. "Gym". Inpasseringstyper i kiosk likt gruppträningspass kräver alltså inte "skapa träningspass" inställt på läsaren.

På abonnemangs- eller entréprodukten finns en möjlighet att sätta Inpasseringstyp. Gör man det kommer inpasseringar skapade utifrån dessa produkter att få ett namngivet Träningspass. Detta Träningspass kommer då inte att ersättas av namnet på en gruppaktivitet om kunden prickas av eller bokar in sig via kiosken utan då kommer två Träningspass att skapas. Detta är sällan vad man önskar så rekommendationen är att inte använda inpasseringstyp på produkten. 

tags:

workout, workouts, workout interval

  • No labels