Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 60 Next »

Att komma igång med BRP

Ordlista

Driftsättning av autogiro
Förberedelser av Strålfors betalkortslösning
Debitech
Checklistor
Utbildningsplan

Lista över snabbtangenter (xls) 

Kundhantering

BRPs kontaktregister innehåller

  • Organisationer, som vanligtvis är kunder, men där även er egen organisation finns med.
  • Personer, som kan vara anställda, privatkunder och beställare hos organisationskunder.

Anpassning av personkortet och organisationskortet

Personal och roller

Sökning

Import och export 

Rättigheter

Marknadsaktiviteter 

Att lägga till resurser och vyer

Schema

Ett schema anger under vilka tider en resurs är bokningsbar. Ett schema kan också användas för att styra under vilka tider en inpasseringsrättighet är giltig. Om en resurs inte har något schema kan den ändå öppnas med manuell schemaläggning. Scheman kan skapas under Produkter > Inställningar > Scheman

Resurstyp

Varje resurs är av en viss typ. Under Produkter > Inställningar > Resurstyper kan du lägga till de resurstyper ni kommer att använda er av. Exempelvis Personal, Terapeut, Personlig tränare, Behandlingsrum, Gruppträningslokal, Hotellrum, Konferensrum, Projektor, Sovsal osv.

Kapacitetstyp

Vissa resurser kan bokas av flera kunder samtidigt; exempelvis en sovsal som innehåller ett antal bäddar, eller en teatersalong som innehåller ett antal stolar. I dessa exempel skapar man först kapacitetstyperna "Bädd" och "Stol" för att sedan när sovsalen och teatersalongen läggs till som resurser ange att de innehåller ett visst antal av en viss kapacitetstyp. Kapacitestyper skapas under Produkter > Inställningar > Kapacitetstyper

Resurser

För att ni ska kunna sälja era tjänster krävs lediga resurser. De vanligaste resurserna är lokaler och personal, men det kan också handla om olika typer av utrustning, som ett solarie eller en projektor.

Exempel: För att tjänsten massage ska kunna säljas krävs en ledig lokal och en ledig personal.

För att lägga till en resurs, gå till Produkter > Resurser

Ange resursens namn. Resursnamnet kommer att visas i bokningsvyn. Välj en resurstyp. Resurstyperna 'Lokal' och 'Personal' finns alltid med i BRP-installationen, men du kan själv lägga till egna resurstyper för exempelvis olika typer av utrustning, eller olika grupper av personal.

Om resursen är en av personalen, kryssa i rutan "Är personal" och välj personen från kontaktregistret. Detta förutsätter att personen lagts till i kontaktregistret och markerats som personal.

För att kunna se resursen i boknings lägger du till den i en eller flera vyer enligt beskrivningen i nästa avsnitt.

Kompetensgrupper 

Vyer

Skapa och anpassa vyer

En vy består av ett antal resurser som ska visas tillsammans. Vanligtvis väljer man att skapa en vy med alla resurser av en viss typ, men det kan ibland vara önskvärt med en blandad vy, till exempel med Terapeuter och behandlingsrum.

Tips: Inled vyns namn med ett nummer, t.ex. "1. Lokaler". Då kan du kontrollera den ordning i vilken vyerna visas. Det blir också tydligare vilken snabbtangent som ska användas för att byta vy.

Visa vyer

Ett tangenttryck på siffran '1' tar dig till den första vyn, '2' till den andra osv.

Att visa bokningsinformation i vyn

Arbetspass

Produkter

Produktgrupper

Prislistor

Vara

Lagervara 

Tjänst

Paket 

Värdekort

Abonnemang

Gruppaktivitet

Entré 

Arrangemang

Arrangemangslistan

Paket

Lagervara

Värdekort

Bokning 

Inpassering 

Abonnemang

Vanliga frågor
Att sälja ett abonnemang
Frysning av abonnemang
Byte av abonnemang
Debitering av abonnemang

Kontrakt

Kontrakt

Gruppaktivitet

Entré

Gruppaktiviteter

Arrangemang

Värdekort 

Ekonomi

Kontoplan 

Fakturering
Autogiro
Periodisering av abonnemang

Konteringsexempel
Export av verifikat som SIE-filer

Fakturajournaler och inbetalningsjournaler

Export av verifikat (SIE)

Listor och statistik

Abonnemang
Besök, Inpasseringar per person

Kassa

 Kassa

Inpassering

Rapportmallar

Internetbokning 

Installation

Kringutrustning

---

Ordlista

Övrigt

Schema på internet
Lösa frågor

  • No labels