Child pages
 • Import / export / uppdatering av produkter (Varor och Lagervaror)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

För att använda denna funktionalitet så måste ni köra BRP version 25.091 eller senare.

Produkter kan importeras i excel-format till BRP via Produkter->Produkter->Verktyg->Import

Källan för importen måste vara en excelfil med endast ett 'ark' som innehåller en eller flera av följande kolumner i angiven ordning (Använd bara de kolumner du vill, förutom id som är obligatorisk).

 • id (obligatorisk). Denna kolumn måste finnas längst till vänster i excelarket. Det går bra att lämna den tom. Om man anger ett externt produktid så uppdateras produkten istället för att en ny skapas.
 • namn
 • leverantör
 • streckkod
 • artikelnummer
 • inköpspris
 • pris (utpriset angivet inklusive moms)
 • moms (t ex 25)
 • produktgrupp
 • konto
 • No labels