Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 58 Next »

Att komma igång med BRP

Ordlista

Driftsättning av autogiro
Förberedelser av Strålfors betalkortslösning
Debitech
Checklistor
Utbildningsplan

Lista över snabbtangenter (xls) 

Kundhantering

BRPs kontaktregister innehåller

  • Organisationer, som vanligtvis är kunder, men där även er egen organisation finns med.
  • Personer, som kan vara anställda, privatkunder och beställare hos organisationskunder.

Anpassning av personkortet och organisationskortet

Personal och roller

Sökning

Import och export 

Rättigheter

Marknadsaktiviteter 

Resurser 

Scheman

Resurstyper

Kompetensgrupper 

Kapacitetstyper 

Resurser

Vyer

Arbetspass

Produkter

Produktgrupper

Prislistor

Vara

Lagervara 

Tjänst

Paket 

Värdekort

Abonnemang

Gruppaktivitet

Entré 

Arrangemang

Arrangemangslistan

Paket

Lagervara

Värdekort

Bokning 

Inpassering 

Abonnemang

Vanliga frågor
Att sälja ett abonnemang
Frysning av abonnemang
Byte av abonnemang
Debitering av abonnemang

Kontrakt

Kontrakt

Gruppaktivitet

Entré

Gruppaktiviteter

Arrangemang

Värdekort 

Ekonomi

Kontoplan 

Fakturering
Autogiro
Periodisering av abonnemang

Konteringsexempel
Export av verifikat som SIE-filer

Fakturajournaler och inbetalningsjournaler

Export av verifikat (SIE)

Listor och statistik

Abonnemang
Besök, Inpasseringar per person

Kassa

 Kassa

Inpassering

Rapportmallar

Internetbokning 

Installation

Kringutrustning

---

Ordlista

Övrigt

Schema på internet
Lösa frågor

  • No labels