Child pages
  • Beställningspåminnelser
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förutsättning: Schedulerunner måste vara installerad

Kontakta BRP:s support om ni vill aktivera denna funktion. Det går att ha upp till fyra stycken olika påminnelser. Dessa sätts upp av BRP:s support under Inställningar > Schemaläggning > Skicka beställningspåminnelse.

Parametrar på schemaläggaren anger en lista, separerad med kommatecken, som anges med antalet dagar före respektive efter leveransdagen då man vill att påminnelser ska skickas ut via mail.
T.ex. 3, -1, -8, -15. (Positiva värden anger antal dagar före och negativa värden antal dagar efter leveransdagen.)

Varje värde i listan matchar ett meddelande som innehåller texten i beställningspåminnelsen.

  • Första värdet: Inställningar > Meddelanden > Beställningspåminnelse
  • Andra värdet: Inställningar > Meddelanden > Beställningspåminnelse 2
  • Tredje värdet: Inställningar > Meddelanden > Beställningspåminnelse 3
  • Fjärde värdet: Inställningar > Meddelanden > Beställningspåminnelse 4

Observera att listan kan ha färre än fyra stycken värden (om man t.ex. bara vill skicka en påminnelse).

Efter leveransdagen skickas endast beställningspåminnelser ut för beställningar som kostar något samt där betalning ännu ej har skett.

Ett förslag på hur man kan använda beställningspåminnelser (med antalet dagar som ovan):

Dagar

Meddelande

kommentar

3

Beställningspåminnelse

3 dagar innan leverans skickas en påminnelse om att man har gjort en beställning

-1

Beställningspåminnelse 2

Dagen efter leveransen skickas en uppmaning att det är dags att betala

-8

Beställningspåminnelse 3

En vecka senare skickas en betalningspåminnelse

-15

Beställningspåminnelse 4

Efter ytterligare en vecka skickas ett krav

OBS! Vid samma körning av schemalagda aktiviteter skickas endast en påminnelse ut per beställning. Det är starttiden för den första bokningen i en beställning som avgör vilken dag som utskick sker för.

Vill kunden exkludera utskick av beställningspåminnelser på någon anläggning kan detta uppnås med inställningen Bokning > Skicka beställningspåminnelser.

  • No labels