Child pages
 • Bokningsrättigheter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Video: Rättigheter

Produkter > Inställningar > Rättigheter

Bokningsrättigheter används för att reglera kundernas möjligheter att boka tjänster respektive plats på gruppaktiviteter. Rättigheterna registreras under Produkter > Inställningar > Rättigheter.

Ange på produkten (tjänsten/gruppaktiviteten) vilka (boknings)rättigheter som krävs för att få boka produkten. Tilldela/koppla sedan denna rättighet till de entréer och abonnemang som ska tillåtas boka respektive produkt. Bokningsrättigheten får kunden sedan genom att köpa dessa entréer/klippkort eller abonnemang.

 • Bokningsrättigheter registreras:
  Produkter > Inställningar > Rättigheter
 • Krav på bokningsrättigheter för bokning av gruppaktiviteter registreras:
  Produkter > Produkter, typ "Gruppaktivitet", flik "Rättigheter".
 • Krav på bokningsrättigheter för bokning av tjänster registreras:
  Produkter > Produkter, typ "Tjänst", flik "Rättigheter".
 • Bokningrättigheterna tilldelas entreér
  Produkter > Produkter, typ "Entré", flik "Entré".
 • Bokningrättigheterna tilldelas abonnemang
  Produkter > Produkter, typ "Abonnemang", flik "Abonnemang".
 • No labels