Child pages
  • Händelselogg
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekonomi > Kassa > Händelselogg

Kassans händelselogg visar alla utskrifter av kvitton, kvittokopior, utlämningskvitton(Beställningsbekräftelser), notor (pro-forma), lådöppningar och kassarapporter.

Utlämningskvitton skapas vid kundkontoköp samt vid köp med Actiway.

Även följande sparas i händelseloggen: 

Namn i loggenBeskrivning
Ändra prisNär man manuellt ändrar pris i kassan. Belopp är skillnad i pris mellan det manuellt satta och det pris som annars skulle ha betalats utan några rabatter.
LinjekorrektionerMinskning av antal på rad i kassan. Borttagning av rad. Stängning av kassan när rader är upplagda i kassan förutom om raderna har sparats. Belopp är hur mycket priset minskas när antalet minskas. Om raden tas bort blir beloppet radens totalpris.
BeställningsbekräftelserUtlämningskvitton. Ges vid kundkontoköp.
Ändrat momsgrupp på produktÄndring av momsgrupp på produkt. Ej kassaspecifik.
Ändrat pris på produktÄndring av pris på produkt. Ej kassaspecifik.
Ändrat särredovisningsbelopp på produktÄndring av särredovisningsbelopp på produkt. Ej kassaspecifik.
Ändrat pris för personÄndring av pris för person. Ej kassaspecifik.

För att se ej kassaspecifika poster i händelseloggen kryssa i rutan "Visa händelser som inte är kassaspecifika". 


Kolumnen "Kontrollkod" är det nummer som kassans kontrollenhet märker händelsen med. Samma kod återfinns på kvittoutskriften.


  • No labels