Child pages
  • Inställningar Internetbokning
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontakta BRP:s support för att få hjälp med att göra ändringar under dessa inställningar.

Inställningar > Inställningar (Internetbokning)

När en inställning ändras träder den inte omedelbart i kraft. För att den ska göra det måste
man gå till http://<server>/<sökväg till BRP>/mesh/about.action. När man går till den länken kommer alla inställningar att laddas om.
<server> är adressen till servern där BRP körs.
<sökväg till BRP> är oftast brp men kan också vara något annat.

Exempel
http://example.com/brp/mesh/about.action

Förklaring till uppgifter för Inställningar - Internetbokning

Använd åldersgräns vid registrering via Internet:

Bestämmer om åldersgränsen "Åldersgräns vid nyregistrering" under Inställningar - Basuppgifter ska användas vid registrering på internet.

Tid för tidigaste tjänstebokning:

Anges i formatet HH:MM och anger från vilket klockslag på dygnet som tjänstebokningar kan bokas via Internet. Klockslaget måste vara tidigare än "Tid för senaste tjänstebokning".

Tid för senaste tjänstebokning:

Anges i formatet HH:MM och anger vilket klockslag på dygnet som tjänstebokningar kan bokas till och med. Klockslaget måste vara senare än "Tid för tidigaste tjänstebokning".

Nyregistrering av användare:

Gör det möjligt för kunder som inte redan finns i BRP och lägga upp sig själva. Har man inte denna inställning måste kunden först besöka anläggningen och få ett lösenord.

Skicka notifiering vid nyregistrering:

Avgör om ett mail ska skickas ut efter att en kund har registrerat sina personuppgifter på nätet. Mailets innehåll definieras under Inställningar > Meddelanden > "Notifiering om intresseanmälan" och det skickas till "Ansvarig för internetkunder" som ställs in här.

Skicka inte välkomstmail:

Gör så att välkomstbrevet inte mailas till en kund som registrerat sig via Internet. Innehållet på välkomstmailet definieras under Inställningar > Meddelanden > Välkomstbrev.

Teckning av abonnemang:

Gör det möjligt att köpa utvalda abonnemang via internetbokningen.

Försäljning av värdekort:

Gör det möjligt att köpa utvalda värdekort via internetbokningen.

Bokning av gruppaktiviteter:

Aktiverar gruppaktivitetsbokning via internetbokningen.

Tillåt bekräftelse av beställningar:

Gör det möjligt att bekräfta beställningar. När en beställning bekräftas kan man inte längre göra ändringar i den. Beställaren får ett mail med bekräftelsen.

Bokning av tjänster:

Anger om tjänster ska kunna bokas från Internet. Det går endast att boka tjänster vars egenskap "Bokningsbar via Internet" är på. Tjänsterna måste ha en fix längd för att kunna bokas.
Om #Visa resursbeläggning i tjänstebokningen också är vald går det att boka tjänster av variabel längd i resursbeläggningen.

Tillåt avbokning av tjänster:

Anger om kunderna ska kunna avboka sina egna bokningar från Internet. Bokningar i förfluten tid går aldrig att avboka. Debiterade bokningar kan bara avbokas om "Tillåt avbokning av debiterade tjänster" är på.

Tillåt avbokning av debiterade tjänster:

Anger om avbokning ska tillåtas även för bokningar som redan betalats. Förutsätter att "Tillåt avbokning av tjänster" är på. Om Inställningar > Inställningar (Internetvisning) > "Gruppera 'Mina bokningar' på beställning" är vald har den här inställningen ingen effekt, det går då aldrig att avboka debiterade tjänster.

Skicka beställningsbekräftelse-SMS:

Skickar vid bokningstillfället ett SMS per bokning man gjort med info om dessa.


Bokning av varor:

Gör det möjligt att boka varor via Internet. På menyn visas menyalternativet "Boka varor".

Logga in användaren efter registrering:

Användaren blir med denna inställning automatiskt inloggad efter att en denne registrerat sig för första gången. Nackdelen är att man inte vet om den e-post adress kunden angivit är korrekt eftersom dom inte behöver få välkomstbrevet med lösenord. Fördelen är att det är enkelt för kunden att köpa ett abonnemang i t.ex. ett presale-läge och kunna gå igenom hela kedjan utan att behöva kontrollera mail och mata in inloggningsuppgifter.

Använd födelsedag som standardlösen:

Används när en person sparas, både i web och i vanliga klienten. Om parametern är satt och lösenord saknas så sätts lösenordet till födelsedagens ååmmdd för Sverige och ddmmåå för Norge.

Använd reservlista:


Kräv förskottsbetalning av tjänster:

  • Gör att användaren kommer direkt till kundvagnen efter bokning av tjänst. Inloggningen krävs inte för att göra bokningen utan istället när användaren vill betala.
  • Den här inställningen gör också att bokningar som inte betalats eller bekräftats kan rensas bort. För att bokningar ska rensas bort måste den schemalagda aktiviteten "Borttagning av inaktiva internet-bokningar" vara aktiverad, läs mer om Automatisk avbokning av övergivna bokningar.
  • Om "Tillåt bekräftelse av beställningar" är vald räcker det med att beställningen bekräftas för att den inte ska rensas bort. Inställningen "Timeout för internetbeställning" anger hur lång tid kunden har på sig att ta betala (eller bekräfta) beställningen".
  • Om funktionen är aktiverad visas tjänster för ej inloggade kunder. Om funktionen är inaktiverad måste kunderna logga in för att se tillgängliga tjänster.

Tillåt värdekort som saknar full täckning:

Gör att man kan välja att tillåta värdekort som inte är tomma.

Tillåt dubletter av e-postadresser:


 

Sida efter inloggning:

Den websidan man skickas till efter inloggning. Är denna satt kommer man alltid dit även om man kom till inloggningen från ett köp eller bokning. Sidan anges med actionnamnet t.ex. myPage.

Bokning av arrangemang:

Om aktiverad gör det att registrerade kunder kan boka utvalda arrangemang via internetbokningen.

Tillåt dubbelbokning på arrangemang:

Gör exempelvis att två syskon kan bokas in på samma simskola av samma betalande förälder. BRP varnar att användaren redan är bokad på arrangemanget men tillåter att ytterligare bokningar görs.

Ange deltagarnamn vid arrangemangsbokning:

Används om deltagaren är en annan än betalaren. Användaren får en fråga om deltagarens för- och efternamn. Funktionen fungerar inte i kombination med "ange antal deltagare vid arrangemangsbokning".

Ange antal deltagare vid arrangemangsbokning

Gör det möjligt att ange antal platser på en arrangemangsbokning. Kunden får vid bokningstillfället ange hur många deltagare som bokningen avser. Det går inte att använda den här inställningen i kombination med "Ange deltagarnamn vid arrangemangsbokning". Är den här inställningen på går det inte heller att boka några tillägg (varken obligatoriska eller valfria) som är konfigurerade för abonnemanget.

Ange meddelande vid arrangemangsbokning:

Gör det möjligt att ange ett meddelande till anläggningen vid arrangemangsbokning. Detta lagras som ett externt meddelande på bokningen.

Avbokning av arrangemang:

Anger om användaren ska få avboka ett bokat arrangemang över Internet. Rekommenderas ej om internetbetalning är aktiverat.

Använd kundvagn för arrangemang:

Om funktionen är aktiverad hamnar kunden i kundvagnen efter bokningen och har möjlighet att lägga till ytterligare bokningar innan betalning.

Använd intresseanmälning på arrangemang:

Om aktiverad kan kunden också lämna önskemål om befintliga produkter som inte planerats in, exempelvis "Kan ni inte hålla en barndans i december".

Använd bokningsvillkor:

Funktionen innebär att användaren av internetbokningen måste godkänna vissa villkor innan någon bokning är möjlig.

Kräv alltid acceptans av abonnemangsvillkor:

Aktiveras detta så måste kunden alltid acceptera villkoren vid köp av abonnemang även om denne redan accepterat dem tidigare (om det inte är samma dag).

Använd abonnemangsvillkor:

Funktionen innebär att användaren av internetbokningen måste godkänna villkor innan köp av abonnemang är möjligt.

Tillåt inloggning med personnummer:

I BRP:s grundinställningar fungerar kundnummer, kortnummer och e-postadress som användarnamn. Om Inställningar > Anläggning > Internetbokning > "Tillåt inloggning med personnummer" aktiveras kan kunden logga in med personnummer lika väl som med kundnummer / kortnummer / e-postadress.

Anger om man ska få logga in med sitt personnummer som användarnamn i internetportalen. Personnumret anges med tio siffror utan bindesstreck enligt exempel: 7305301314.

Obligatorisk inskrivningsprodukt (Obligatorisk medlemskapsprodukt):

Produkt som alltid läggs till i kundvagnen efter registrering ( eller första inloggningen ) om man inte har betalat den tidigare.

Tillåt byte av anläggning:

Gör det möjligt att byta anläggning i internetbokningen. Möjligheten att göra bytet är ständigt tillgänglig. Det går inte att byta anläggning om den inloggade användaren har en aktiv beställning i kundvagnen.

Lägg till mottagare av kopia:

Gör det möjligt att lägga till e-postadresser på en beställning som får en kopia av bekräftelser och kvitton.

Tillåt delbetalning av beställning:

Gör det möjligt att betala delar av en beställning. Bokningar kommer att föreslås för betalning om de inträffar innan antalet dagar som angivits i inställningen "Antal dagar att föreslå för delbetalning".

Antal dagar att föreslå för delbetalning:

Används endast om "Tillåt delbetalningar av beställning" är vald. Bokningar kommer att föreslås för betalning om de inträffar innan antalet dagar som angivits av den här inställningen. Om inget anges används 30 dagar.

Betala fakturor:

Gör det möjligt att betala obetalda fakturor och autogirofakturor med internetkassan.

Visa förfallna fakturor efter inloggning:

Efter inloggning skickas alltid användaren till sidan för fakturor och det finns några obetalda och förfallna fakturor.

Ange meddelande på bokningar:


 

Tillåt byte av språk:

Ger användaren möjlighet att byta till ett annat språk (svenska, norska eller engelska). Om användaren byter språk sparas valet och används vid nästa besök. Valet påverkar också vilket språk som används för meddelanden som skickas till användaren.

Visa värdekortsnummer:

Gör att värdekortsnummer visas i abonnemangs- och värdekortssummeringen (under Medlemskap).

Tillåt endast kön enligt personnummer:

Nu för tiden tillåter vi att kunden har annat kön än det som personnummer anger. Med denna inställning så kan det gamla beteendet återinföras.  • No labels