Child pages
 • Driftsättning autogiro internetbank (Sverige)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om du säljer abonnemang vill du sannolikt ha möjlighet att debitera kunderna via autogiro. Förbered följande i god tid innan det första planerade dragningstillfället.

Förutsättningar

 1. Tjänsten "Autogiro privat" som levereras av din bank
 2. BRP behöver följande information
  1. Bankgironummer som betalningarna ska gå till
  2. Kundnummer hos BGC

Instruktioner till banken när tjänsten beställs:

 • Som betalarnummer ska personnummer användas (årtalet anges med fyra siffror, exempelvis 1984)
 • Kommunikationen för filerna ska vara internetbank
 • 3 automatiska omförsök ska göras på betalningsuppdrag
 • Resultat på medgivanden och betalningsuppdrag ska ges via elektroniskt via fil
 • Följande rapporter ska återraporteras elektroniskt via formatet "Ny Layout"
  • Betalningsspecifikation
  • Täckningskontroll
  • Makulering/Ändringslista
  • Fellista/Registerkontroll
  • Medgivandeavisering

Om ni behöver assistans med att fylla i avtalet från banken kan vi assistera er.

Se till att minst en person hos er får tillgång till tjänsten Autogiro Online via er bankinloggning. • No labels