Child pages
 • Debitera ej fryst abonnemang under bindningstiden (exempel)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Förutsättning: Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Debitera fryst abonnemang under bindningstiden" är inte aktiverad, BRP:s support kan hjälpa till att ändra i dessa inställningar.

Sparade dagar läggs till om man skapar frysning för redan debiterad period. De sparade dagarna nyttjas automatiskt direkt och debiterat t.o.m. flyttas fram lika många dagar efter frysningens slut.

Exempel, Abonnemang med månadsdebitering:

Start: 2014-01-01
Bundet t.o.m.: 2014-12-31
Debiterat t.o.m.: 2014-06-30
Pris: 100:- per månad

Exempel A: 1/5 - 31/5, 31 dagar (Frysningens start och slut ligger före debiterat t.o.m.)

Skapa frysning

 • Bundet t.o.m. flyttas fram 31 dagar eftersom kunden måste betala för 12 månader innan bindningstiden går ut.
 • Debiterat t.o.m. flyttas fram 31 dagar eftersom kunden redan har betalat för en period han inte skulle betala.
 • Sparade dagar och Utnyttjade dagar blir 31.

Radera frysning

 • Bundet t.o.m. flyttas tillbaka 31 dagar.
 • Debiterat t.o.m. flyttas tillbaka 31 dagar.
 • Sparade dagar och Utnyttjade dagar ligger kvar på 31.

Debitera över frysning

 • Debiterat t.o.m. ligger redan efter frysningen så frysningen påverkar inte debiteringen.

Exempel B: 15/6-14/7, 30 dagar (Frysningen sträcker sig över debiterat t.o.m. med 16 dagar före och 14 dagar efter.)

Skapa frysning

 • Bundet t.o.m. flyttas fram 30 dagar eftersom kunden måste betala för 12 månader innan bindningstiden går ut.
 • Debiterat t.o.m. flyttas fram 16 dagar efter frysningens slut, d.v.s. så många av frysdagarna man redan betalt för.

Radera frysning

 • Bundet t.o.m. flyttas tillbaka 30 dagar.
 • Debiterat t.o.m. flyttas tillbaka 16 dagar.
 • Debitera över frysning.
 • Debiteringen fortsätter från debiterat t.o.m. som ligger 16 dagar efter frysningens slut.

Exempel C: 15/10-14/11, 31 dagar (Skapa frysning efter debiterat t.o.m. men innan bundet t.o.m.)

Skapa frysning

 • Bundet t.o.m. flyttas fram 31 dagar eftersom kunden måste betala för 12 månader innan bindningstiden går ut.
 • Debiterat t.o.m. påverkas ej.

Radera frysning

 • Bundet t.o.m. flyttas tillbaka 31 dagar.
 • Debiterat t.o.m. påverkas ej.

Debitera över frysning

 • När oktober debiteras blir priset 14/31 av månadspriset.
 • När november debiteras blir priset 16/30 av månadspriset.

Exempel D: 15/12-14/1, 31 dagar (Skapa frysning över bindningstidens slut)

Skapa frysning

 • Bundet t.o.m. flyttas fram 31, d.v.s. så många dagar som frysts. Även om inte alla frysdagar var inom ursprungsbindningstiden.
 • Debiterat t.o.m. påverkas ej.

Radera frysning

 • Bundet t.o.m. flyttas tillbaka 31 dagar.
 • Debiterat t.o.m. påverkas ej.

Debitera över frysning

 • När december debiteras blir priset 14/31 av månadspriset.
 • När januari debiteras blir priset 16/31 av månadspriset.

Exempel E: 15/2-14/3, 28 dagar (Skapa frysning efter bindningstidens slut)

Skapa frysning

 • Bundet t.o.m. påverkas ej.
 • Debiterat t.o.m. påverkas ej.

Radera frysning

 • Bundet t.o.m. påverkas ej.
 • Debiterat t.o.m. påverkas ej.

Debitera över frysning

 • När februari debiteras blir priset 14/28 av månadspriset.
 • När mars debiteras blir priset 17/31 av månadspriset.

Exempel F: 1/6-31/1, 8 månader (Frysning sträcker sig från före debiterat t.o.m. till efter bindningstidens slut)

Skapa frysning

 • Bundet t.o.m. flyttas fram ~8 månader, d.v.s. lika långt som frysningen. Vid frysningar räknas dagar, inte hela månader. Bundet t.o.m. blir således 2015-09-02. (jun-jan, 30+31+31+30+31+30+31+31)
 • Debiterat t.o.m. flyttas fram 30 dagar efter frysningens slut, d.v.s. så många dagar som redan debiterats för, till 2015-03-02.

Notera: om frysningen inte har något slut (datumet är tomt) så kommer bundet t.o.m. och debiterat t.o.m. inte att påverkas. Istället ökas sparade dagar med 30.

Radera frysning

 • Bundet t.o.m. flyttas tillbaka ~8 månader.
 • Debiterat t.o.m. flyttas tillbaka 30 dagar.

Debitera över frysning

 • Debiteringen fortsätter i mars där två dagar redan är betalade för.
 • No labels