Child pages
  • Räntefakturering
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekonomi > Fakturering > Räntefakturering

Användning

Räntefakturering används för att fakturera dröjsmålsräntan på för sent betalda fakturor. Det går inte att skapa en räntefaktura innan originalfakturan är slutbetald.

Här listas alla för sent betalda fakturor, det går att filtrera listan på anläggning och på fakturatyp (Fakturor/AG-Fakturor). För att skapa räntefakturor, markera de fakturor du vill fakturera och klicka på "Fakturera". Välj antal förfallodagar och klicka "OK". När faktureringen är slutförd ges det möjlighet att förhandsgranska/skriva ut/e-posta de skapade räntefakturorna. Om flera fakturor från samma kund är med i markeringen kommer dessa att faktureras på samma räntefaktura.

Om du vill ta bort en faktura från listan utan att fakturera den, markera fakturan och klicka på "Ignorera". Fakturan tas bort från listan och kommer inte dyka upp där igen.

När räntefakturorna är skapade hanteras de på samma sätt som vanliga fakturor i systemet. När en räntefaktura krediteras dyker originalfakturan på nytt upp i listan för räntefakturering och kan faktureras igen.

Förberedelser

För att komma igång med räntefakturering behöver följande inställningar göras:

  1. Gå in på Inställningar > Bolag och fyll i en dröjsmålsränta om det inte redan är gjort.
  2. Gå in på Ekonomi > Inställningar > Konto och skapa nytt konto för dröjsmålsränta. Vi föreslår "8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar". Markera att den ska användas på produkter.
  3. Gå in på Produkter > Produkter och skapa en produkt för räntefakturering. Den ska vara av typen "Vara" och ha en momssats på 0%. Sätt konto till 8313 eller vad ni själva önskar.

    Detta  måste BRP support hjälpa er med.
  4. Gå in under Inställningar > Inställningar (Faktura) > "Produkt för räntefakturering" och dubbelklicka på den och välj produkten för räntefakturering som skapades i förra steget.
  5. Starta om BRP.

Vill ni kunna räntefakturera fakturor som är gjorda innan den här funktionen aktiverades, kontakta BRP:s support.

  • No labels