Child pages
 • Påminnelse om bokad tjänst / gruppaktivitet
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning

 • En bokningspåminnelse kan automatiskt skickas till kunder som är inbokade på tjänster eller gruppaktiviteter (ska inte förväxlas med bekräftelse).
 • Ni anger en tidpunkt på dagen när påminnelser för nästföljande dags bokningar ska skickas ut via SMS eller e-post.
 • Utskick av bokningspåminnelser visas på den inbokade kundens personkort, fliken "Marknad", under "Aktivitet". "Misslyckade" utskick visas inte.
 • Bokningspåminnelser skickas inte ut vid inbokningar från reservlistor.
 • Ni kan stänga av utskick av påminnelser på kundnivå (under fliken "Basuppgifter" på personkortet).
 • Systemet skickar endast ut en påminnelse för den första bokningen på dagen, om en person har flera bokningar.

Konfigurering av bokningspåminnelser

 1. Produkter > Produkter
 2. Sök upp aktuell produkt och dubbelklicka på den alternativt klicka på raden och sedan "Visa".
 3. Klicka i bredvid rutan "Skicka bokningspåminnelse" (tidigare "Påminn via SMS") i högra kolumnen.

Från version 2016.0301, uppföljningspunkt Bokningspåminnelser

Fördelen med uppföljningspunkt är att bokningspåminnelser kan skickas via e-post eller SMS och meddelandet kan vara olika beroende på produktgrupp, persongrupp, produktetikett mm.
Utskick sker till kunder som har "Tillåt massutskick: Bokningspåminnelser" ikryssat på kundkortet (Tillåt massutskick: SMS och E-post påverkar inte denna uppföljningspunkt).
Om personen har flera bokningar samma dag, skickas bara för den första (samma beteende som schemalagda Skicka SMS)

Se även Automatisk uppföljning

Allmän info SMS

För konfigurering av utskick av SMS, se SMS.

 

 • No labels