Child pages
  • Skicka faktura
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

När en faktura skapats kan ni välja att skriva ut den genom att klicka på knappen "Rapport". Oavsett vilket "Mål" ni väljer så får ni frågan om ni vill sätta fakturans status till "skickad". Svarar ni "Ja" antar BRP att fakturan levererats till fakturamottagaren. Ni kan välja att leverera fakturan på följande sätt:

  • Skriva ut fakturan och skicka den med post eller på annat sätt lämna över den till mottagaren
  • Skicka fakturan via E-post

Se Utskrifter för information  • No labels