Child pages
  • Varför tappades gruppaktivitetsbokningen bort?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Om en kunds bokning på ett gruppaktivitetspass har försvunnit kan ni oftast hitta orsaken till bokningens försvinnande under historikfliken på gruppaktiviteten.

För att se händelser på en inplanerad gruppaktivitet

Dubbelklicka på gruppaktiviteten i bokningsvyn, nu öppnas dialogfönstret "Gruppaktivitet", klicka på fliken "Historik". Händelser som loggas/visas är:

  • In/avbokning av deltagare på deltagarlistan
  • Inbokning av deltagare från väntelistan till deltagarlistan
  • Datum när pass ställts in
  • Avprickning
  • Extra utskrift av biljetter

För mer information se t.ex. Lista, boka och avboka deltagare på gruppaktiviteter.

  • No labels