Child pages
  • Skapa autogirofaktura på produkter
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontrollera först att aktuell kund har ett godkänt autogiromedgivande.

Alternativ 1

För kunder med ett aktivt autogiroabonnemang kan ni sätta upp produkterna från kassan på kundkontot och sedan fakturera detta i samband med debiteringen av autogiroabonnemanget.

Alternativ 2

  1. Skapa en faktura på vanligt sätt från kassa eller beställning, utan att skriva ut den.
  2. Gå sedan till Ekonomi > Fakturering > Fakturor och titta under "Ej skickade".
  3. Markera den/de fakturor ni vill skicka och klicka på "Autogiro". Nu skapas en fil för de fakturor vars betalare har ett aktivt autogiromedgivande. Filen skickar man som en vanlig månadsfil.

Alternativ 3

  1. Aktivera fakturadistribution via autogiro (se Fakturadistribution).
  2. Ställ in autogiro som förvald distributionsmetod på kunden. Alla kundens fakturor kommer nu att gå via autogiro.

 

  • No labels