Child pages
  • Varför blev det en dubbeldragning vid kortbetalning?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kontrollera om kundens betalning registrerats i BRP. Ni hittar kunders köp:

  • på kassaremsan.
  • på aktuell kunds personkort under fliken "Tidigare köp", om försäljningen kopplats till kunden.

Om det i BRP endast registrerats en (1) st betalning men kundens kontoutdrag från banken visar att beloppet dragits två (2) gånger kan ni inte reglera detta via BRP. Ni måste i detta fall vända er till Auriga eller Samport.

Om det i BRP registrerats två (2) st betalningar och kundens kontoutdrag visar att beloppet även dragits två (2) gånger kan ni i BRP göra ett återköp .

  • No labels