Child pages
  • Personkortet - Tidigare köp
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Här visas alla ekonomiska transaktioner kopplade till aktuell kund. Detta inkluderar t.ex. all försäljning från kassan som kopplats till kunden, oavsett om försäljningen betalats direkt, fakturerats eller satts upp på kundkontot.

Samma uppgifter, undantaget återköp, visas i kassan under fliken "Tidigare köp".

Tidigare köp

Datum:

Datum när kunden debiterats.

Produkt:

Visar vilken produkt som debiteringen avser.

Pris, ex moms:

Beloppet som kunden debiterats exklusive moms.

Pris, ink moms:

Beloppet som kunden debiterats inklusive moms.

Kvitto:

Kvittonummer vid kassatransaktion.

Faktura:

Visar på vilket fakturanr som kunden debiterats.

Summa:

År:

Anger för vilket år som debiteringarna avser.

Ex moms:

Det totala försäljningsvärdet, exklusive moms, av de produkter som kunden debiterats.

Inkl moms:

Det totala försäljningsvärdet, inklusive moms, av de produkter som kunden debiterats.

  • No labels