Child pages
 • Tillägg till arrangemang
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Produkter > Arrangemang

Tillägg ger, i samband med att kunderna bokar en plats på arrangemanget, även tillgång till ett urval produkter. Ett tillägg kan vara en "Vara", "Gruppaktivitet", "Värdekort" eller ett "Abonnemang" som ni skapat tidigare. Tillägg läggs till på kundens beställning när kunden bokar ett arrangemang. Exempel på tillägg är deltagande i en middag, ett seminarium eller hämtning vid flygplatsen. Antal tillägg på ett arrangemang är obegränsat och ni kan blanda tillägg från de tillåtna produkttyperna efter era behov.

Om tillägg har en kostnad, så tillkommer den kostnaden utöver arrangemangets pris. Detta gäller även obligatoriska tillägg.

Icke-obligatoriska tillägg kan endast nyttjas vid arrangemangsbokning via gamla internetbokningen.

Tillägg för gruppaktiviteter

En gruppaktivitet som finns med i arrangemangsbeställningen hanterar deltagare på olika sätt beroende på om gruppaktiviteten är ett tillägg till arrangemanget eller ej.

Alternativ 1: Gruppaktivitet som tillägg (Rekommenderas)

 • Deltagare bokas automatiskt in på gruppaktiviteten.
 • Närvaro kan prickas av för enskilda gruppaktiviteter i arrangemanget.
 • Deltagare kan avbokas från enskilda gruppaktiviteter i arrangemanget.

Observera att bokningsregler gäller för varje gruppaktivitetsbokning som görs. Det kan därför vara bra att ange en separat bokningsregel för gruppaktiviteterna så att de inte krockar med andra gruppaktiviteter utanför arrangemanget.
Viktigt! Eftersom deltagare bokas in på gruppaktiviteterna så måste det finnas minst lika många platser på gruppaktiviteten som på arrangemanget. Annars finns det risk att arrangemangsdeltagare inte bokas in korrekt.

Alternativ 2: Gruppaktivitet inte som tillägg

 • Deltagare bokas inte in på gruppaktiviteten.
 • Deltagare från arrangemanget visas på gruppaktivitetens deltagarlista, samt räknas med som inbokade deltagare.
 • Viktigt! Alla förändringar på deltagare från arrangemanget kommer appliceras på hela arrangemanget. Dvs en avbokad deltagare kommer försvinna från hela arrangemanget.
 • Bokningsregler för gruppaktiviteten gäller inte för deltagare från arrangemanget eftersom ingen gruppaktivitetsbokning görs.

Gruppaktiviteter som har platser kvar efter arrangemangets deltagare är inbokade kommer att kunna fyllas upp av deltagare som inte ingår i arrangemanget om aktiviteten är bokningsbar via internet, men detta kan ske först efter arrangemangets bokningstid har passerats. Detta för att försäkra att arrangemangets deltagare, i första hand, alltid får en plats på gruppaktiviteten.

Tillägg för tjänster

Det är inte möjligt att lägga till tjänster som arrangemangstillägg. Det är dock möjligt att att koppla tjänster till en arrangemangsbeställning. Det fungerar likt gruppaktiviteter som inte är tillägg, dvs deltagarlistan kopplas till arrangemangets deltagarlista.

Tillägg för varor, värdekort och abonnemang

Varor, värdekort och abonnemang måste läggas till som tillägg, och får inte kopplas till arrangemangsbeställningen. Om tillägget är en vara så kommer en vara läggas till per deltagare på arrangemanget. För värdekort och abonnemang läggs endast en till för hela beställningen, oavsett antal deltagare.

Registrera ett tillägg

 1. Dubbelklicka på aktuellt arrangemang i bokningsvyn.
 2. Gå till fliken "Tillägg".
 3. Ange vilken produkttyp som tillägget avser.
 4. Om produkterna på tillägget är av produkttypen "Vara" eller "Abonnemang" anger ni starttiden. För övriga produkttyper anges ingen starttid.
 5. Välj aktuell produkt beroende på vald produkttyp. Se under "Förklaring till uppgifter av Tillägg" för mer information.
 6. Ange om kunderna själva ska kunna välja till/bort tillägget eller om tillägget är inkluderat i arrangemanget.
 7. Verfiera registreringen av tillägget genom att klicka på "OK" eller ångra registreringen genom att klicka på "Avbryt".

Knappen ”Från beställningen” skapar automatiskt obligatoriska tillägg för varje gruppaktivitet som finns med i arrangemangsbeställningen.

Ändra ett tillägg

Detta påverkar inte bokningar retroaktivt utan påverkar endast bokningar gjorda efter verifierad ändring.

 1. Gå till fliken "Tillägg" på aktuellt arrangemang.
 2. Dubbelklicka på tillägget som ska ändras eller markera tillägget och klicka på ikonen "Papper/penna" (Visa).
 3. Genomför ändringen.
 4. Verifiera ändringen av tillägget genom att klicka på "OK" eller ångra ändringen genom att klicka på "Avbryt".

Ta bort ett tillägg

Detta påverkar inte bokningar retroaktivt men borttagna tillägg är inte längre tillgängliga vid ytterligare bokningar på aktuellt arrangemang.

 1. Gå till fliken "Tillägg" på aktuellt arrangemang.
 2. Markera aktuellt tillägg som ska tas bort.
 3. Ta bort tillägget genom att klicka på ikonen "Soptunna" (Radera).
 4. Verfiera borttaget av tillägget genom att klicka på "Ja" eller ångra borttaget genom att klicka på "Nej".

Förklaring till uppgifter av Tillägg

Typ:

Ange vilken produkttyp som produkterna i tillägget avser.

Starttid:

Kan anges för tillägg av produkttyperna "Vara" och "Abonnemang". Ange vilket datum, och eventuellt ett klockslag, när tillägget ska aktualiseras. Om fältet "Ta med arrangemangets datum till abonnemang/värdekort:" markerats för tillägg av typen "Abonnemang", kommer arrangemangets starttid att gälla för abonnemangstillägget även om en starttid angetts i fältet "Starttid".

Vara:

Fältet kan endast fyllas i om aktuellt tillägg är av produkttypen "Vara". Välj bland era tidigare registrerade produkter av typen "Vara".

Gruppaktivitet:

Fältet kan endast användas om aktuellt tillägg är av produkttypen "Gruppaktivitet". Välj bland de gruppaktiviteter som är inplanerade mellan arrangemangets start- och sluttid (datum och klockslag). I samband med att kunden bokas in på arrangemanget bokas kunden även in på valt gruppaktivitetspass. Om kunden avbokar sin plats på arrangemanget avbokas även platsen på gruppaktivitetspasset.

Abonnemang:

Fältet kan endast fyllas i om aktuellt tillägg är av produkttypen "Abonnemang". Välj bland era tidigare registrerade abonnemangsprodukter.

Värdekort:

Fältet kan endast fyllas i om aktuellt tillägg är av produkttypen "Värdekort". Välj bland era tidigare registrerade värdekortsprodukter.

Ta med arrangemangets datum till abonnemang/värdekort:

Fältet ska endast fyllas i om aktuellt tillägg är av produkttypen "Abonnemang" eller "Värdekort". För övriga tilläggstyper fyller denna parameter ingen funktion.
Datum som avses är tilläggets start- och sluttid och innebär att abonnemanget/värdekortet kommer att börja/ta slut samtidigt som arrangemanget. Om man inte tar med tiden från arrangemanget går det enligt produktinställningarna.
Om fältet "Ta med arrangemangets datum till abonnemang/värdekort:" markerats för tillägg av typen "Abonnemang", kommer arrangemangets starttid att gälla för abonnemangstillägget även om en starttid angetts i fältet "Starttid".

Obligatorisk:

Ange om tillägget är obligatoriskt, d.v.s. ingår i arrangemanget. Icke obligatoriska tillägg är valbara för kunden och kunden kommer att debiteras tillägget om detta tillägg väljs (om produkten inte är gratis).

 • No labels