Child pages
 • Sälja presentkort i kassan
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sälja presentkort utan koppling till en person (anonyma presentkort)

 1. Gå till kassan.
 2. Välj presentkortsprodukten.
 3. Dialogfönster "Presentkort" öppnas:
  • Antal kort: Ange antal kort som ska säljas.
  • Belopp: Ange beloppet på presentkortet.
  • Beställare: Fylls inte i på anonyma presentkort.
  • Annan innehavare: Kan t.ex. vara namnet på mottagaren/nyttjaren.
 4. Klicka "OK".
 5. Ta betalt som vanligt.
 6. En värdekortslista visas. Om värdekortet ska kopplas till ett fysiskt kort, dubbelklicka värdekortet, klicka ikonen vid "Kortnummer" och scanna kortet.

Sälja presentkort kopplade till en person

Presentkort kan kopplas till en av era kunder genom att kunden söks upp vid försäljningstillfället som beställare. Kortet är nu kopplat till kunden, om beställaren är innehavare är satt kommer beställaren även att vara mottagare/nyttjare av kortet.

Om annan innehavare är markerad kommer beställaren inte att kunna nyttja kortet, namnet på/information om den personen som ska nyttja kortet kan fyllas i fritextfältet. Att kortet är kopplat till en personen ger fördelen att kortets historik kan följas. Kopplas ett värdekort till en person i kontaktregistret visas detta som ett betalsätt när aktuell person söks upp i kassan vilket underlättar betalning, detta gäller enbart när beställaren är innehavare av kortet.

 

Efter försäljningen

Efter köpet slutförts visas en lista med de köpta värdekorten.

Alternativ 1, förtryckta presentkort utan nummer

Skriv ned det numret som BRP tilldelat värdekortet på det förtryckta presentkortet.

Alternativ 2, förtryckta presentkort med nummer

Dubbelklicka på värdekortet och ändra numret i BRP till det förtryckta numret på presentkortet.

Alternativ 3, skriv ut presentkort

Presentkorten kan ni skriva ut direkt från BRP enligt en standardmall som följer med vid installationen. Ni kan även köpa mallar från BRP som specialanpassats efter era behov.

 • No labels