Child pages
 • Sälja klippkort i kassan
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

eVideo: Sälja klippkort i kassan

Kontaktregister > Inställningar > Roller

Här kan man lägga till en rättighet på sina roller som heter "Värdekort". Om man har den rättigheten får man möjlighet att ändra antal klipp/pris när man säljer värdekort i kassan.

För mer information om registrering se Registrering av kort och armband.

När försäljningen är slutförd visas en lista med alla värdekort som var inblandade i försäljningen. Dubbelklicka på ditt klippkort och en dialog för detta visas. För klippkort för inpasseringar finns möjligheten att styra vilka som kan passera in på detta klippkort.


Klippkort till organisationer

Klippkort kan inte säljas direkt till en organisation utan säljs till en person som är kopplad till organisationen (behöver inte vara registrerad som fakturareferens). Sök upp denna person från kassan vid försäljningstillfället. Se "Sälja klippkort kopplade till en person" längre ner. När försäljningen är slutförd kan ni ange "Giltigt för alla i organisationen". Då kan alla personer som är kopplade till samma organisation passera in med sina egna kort. Man kan här även ange ett antal användare eller om organisationen har ett antal anonyma kort så kan man ange kortnumren för dessa här.

Observera att om kopplingen mellan personen och organisationen som klippkortet sålts till tas bort så kommer övriga personer i organisationen som kopplats till klippkortet att mista kortets rättigheter.

Sälja klippkort utan koppling till en person (anonyma klippkort)

 1. Gå till kassan.
 2. Välj aktuellt klippkort.
 3. Ett nytt dialogfönster öppnas:
  • Antal kort: Ange antal kort som ska säljas.
  • Antal klipp: Visar det antal som angetts på värdekortsprodukten. Kan ändras om användarrollen som säljer kortet har "Värdekortsrättigheten".
  • Belopp: Visar det pris som angetts på värdekortsprodukten. Kan ändras om användarrollen som säljer kortet har "Värdekortsrättigheten".
  • Beställare: Fylls inte i på anonyma klippkort.
  • Annan innehavare: Används i regel bara för klippkort som säljs utan en registrerad mottagare, ange t.ex. namnet på mottagaren.
 4. Klicka "OK".
 5. Ta betalt som vanligt.

Sälja klippkort kopplade till person

Att klippkortet är kopplat till en person ger fördelen att kortets historik kan följas. Kopplas ett värdekort till en person i kontaktregistret visas detta som ett betalsätt när aktuell person söks upp i kassan vilket underlättar betalning.

 1. Gå till kassan.
 2. Sök upp kunden som klippkortet ska kopplas till genom att klicka på "Sök".
 3. Välj aktuellt klippkort.
 4. Ett nytt dialogfönster öppnas:
  • Antal kort: Ange antal klippkort som ska säljas.
  • Antal klipp: Visar det antal enheter/klipp som angetts på värdekortsprodukten. Antaler kan ändras om användarrollen som säljer kortet har "Värdekortsrättigheten.
  • Belopp: Visar det pris som angetts på "Värdekortsprodukten". Kan ändras om användarrollen som säljer kortet har "Värdekortsrättigheten".
  • Beställare: Om kunden söktes upp innan "Värdekortsprodukten" valdes så visas kundens namn här. Ni kan byta kundkoppling genom att klicka på "kikarikonen" och söka upp aktuell beställare.
  • Annan innehavare: När markerad visas ett fritextfält där information om annan innehavare ska fyllas i. När Annan innehavare är valt kommer inte Beställaren att kunna nyttja kortet.
 5. Klicka "OK".
 6. Ta betalt som vanligt.

Om flera personer ska kunna använda detta klippkort gå in på värdekortets basuppgiftsflik och registrera ytterligare personer/nyttjare på fältet "Användare:"

Ändra antal klipp på klippkort

Det går inte att efter försäljningen manuellt ändra antalet klipp på ett klippkort. Antalet klipp kan endast minskas genom inpasseringar eller försäljning av klippkortets entré för klippkort för inpassering eller försäljning av produkter för klippkort som används som betalmedel. Har ni vid försäljningstillfället angivit ett felaktigt antal klipp får värdekortet återköpas och sedan säljas igen med rätt antal klipp.

Splitta / Dela upp betalning av klippkort

Det går inte att splitta en betalning av ett värdekort. Man kan då istället ha produktinställningen "Fyll på tidigare värdekort" och helt enkelt sälja två värdekort på två kvitton. Alternativt kan man skapa en faktura på köpet och sedan ta betalt för fakturan i kassan.


 • No labels