Child pages
 • Reservlista för arrangemang
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Reservlistan visas på fliken "Reservlista" inne på varje enskilt arrangemang. Reservlistor är dock gemensamma för alla arrangemang av samma arrangemangsprodukt. D.v.s. lägger ni till en kund på reservlistan på arrangemanget "Minitennis tisdag" så syns kunden på alla reservlistor där arrangemanget är av arrangemangsprodukten "Minitennis". Ni behöver därför i samband med att ni sätter upp kunden på reservlistan, i fältet "Önskemål" ange om det är ett specifikt arrangemang som kunden är intresserad av att deltaga i, t.ex. tisdag eller onsdag. Samma förhållande gäller för anläggningar om produkten finns på flera anläggningar.

Kontakta BRP för att aktivera reservlistan på arrangemang.

Gå till reservlistan

Produkter > Arrangemang, markera aktuellt arrangemang och klicka på "Reservlista" alternativt:

 1. Sök upp aktuellt arrangemang i bokningsschemat.
 2. Dubbelklicka eller högerklicka på arrangemanget och välj "Visa arrangemang"
 3. Klicka på fliken "Reservlista".

Lägg till kunder på reservlista för arrangemang

Reservlistor för arrangemang skapas per arrangemangsprodukt och inte per arrangemang. Ni behöver därför i samband med att ni sätter upp kunden på reservlistan, i fältet "Önskemål" ange vilket specifikt arrangemang som kunden är intresserad av att deltaga i. Samma förhållande gäller för anläggningar om produkten finns på flera anläggningar.

 1. Gå till reservlistan, se ovan.
 2. Klicka på "Ny" för att lägga till en kund på reservlistan. Nu öppnas ett nytt fönster där ni söker upp kunden som ska läggas till på listan.
 3. Markera den aktuella kunden och klicka på "Välj" alternativt dubbelklicka för att lägga till kunden på reservlistan.

Förklaring till uppgifter för Lägg till reservlista

Person:

Ange namnet på kunden som ska sättas upp på reservlistan för arrangemang.

Arrangemang:

Ange vilken arrangemangsprodukt reservlistan gäller för.

Anläggning:

Ange på vilken anläggning som det aktuella arrangemanget genomförs på som kunden vill gå på.

Önskemål:

Ange namnet på det arrangemang som är aktuellt för kunden att sätta upp sig på reservlista för. Ange t.ex. starttidpunkt och övriga önskemål.

Boka arrangemangsplats åt kund från reservlistan

Kunderna meddelas inte automatiskt vid inbokning från reservlistan utan informationen till kunderna får vid behov hanteras manuellt.

 1. Gå till reservlistan, se ovan.
 2. Markera aktuell kund och klicka på "Boka". Nu öppnas fönstret "Arrangemangsbokning" och kunden bokas in på arrangemanget och tas bort från reservlistan.
 3. Bekräfta genom att klicka på "OK".

Skriv ut reservlistan för arrangemang

 1. Bokning > Arrangemang, markera arrangemanget vars reservlista ska skrivas ut.
 2. Klicka på "Reservlista".
 3. Klicka på "Personlista".
 4. Markera de kunder som ska skrivas ut, använd "Ctrl-A" för att markera alla.
 5. Klicka på "Rapport".
 • No labels