Child pages
 • Reservlista för tjänster
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bokning > Reservlista tjänster

Det finns möjlighet att aktivera en funktion som när en tjänst avbokas, visar reservlistan med kunder som önskar boka tjänsten om den blir ledig. Aktivera funktionen genom att välja Inställningar > Inställningar (Bokning) > "Visa reservlistan efter avbokning".

Exempel: Per vill ha kostrådgivning men det finns inga lediga tider så han sätter upp sig på väntlista med kommentar att han helst vill ha en tid på tisdag men onsdagar kan fungera efter kl 18:00.

Någon avbokar sin kostrådgivdning på de tider Per angivit och man kan ringa upp honom för att boka in honom. 

Lägg till kunder på reservlista för tjänster

 1. Bokning > Reservlista tjänster
 2. Klicka på "Ny" för att lägga till en kund på reservlistan. Nu öppnas ett nytt fönster där ni söker upp kunden som ska läggas till på listan.
 3. Markera den aktuella kunden och klicka på "Välj" alternativt dubbelklicka för att lägga till kunden på reservlistan.

Förklaring på uppgifter för Reservlista tjänster

Skapad:

Visar tidpunkten, datum och klockslag, då kunden sattes upp på reservlistan. Visar även namnet på personen som satte upp kunden på reservlistan (den som var inloggad).

Kund:

Klicka på "kikarikonen" för att söka fram kunden ur kontaktregistret.
Klicka på "penna/papperikonen" för att ändra kund.

Telefon:

Visar det telefonnummer som registrerats på kundens personkort.

Tidpunkt:

Här anges under vilken period kunden är intresserad av en behandling. När man under menyn "Bokning > Reservlista tjänster" söker är det detta tidsintervall man söker på.

Meddelande:

Här skriver man kundens specifika önskemål på produkter, tidpunkter, veckodagar, anläggning, etc.

Boka en tjänst åt kund från reservlistan för tjänster

 1. Bokning > Reservlista tjänster
 2. Markera aktuell kund och klicka på "Boka".
 3. Nu öppnas bokningsvyn, i beställningsfönstret visas namnet på den nya beställaren.
 4. Klicka på "Boka" och boka tjänsten på vanligt vis.
 5. I samband med att kunden bokat den lediga tjänsten tas kunden bort från reservlistan.

Ta bort kunder från reservlista för tjänster

 1. Bokning > Reservlista tjänster
 2. Markera aktuell kund och klicka på "Radera".

Skriv ut reservlistan för tjänster

 1. Bokning > Reservlista tjänster
 2. Markera de deltagare som ska skrivas ut med "Ctrl-C" (kopiera) och klistra sedan in kunderna i Excel med hjälp av "Ctrl-V" (klistra in). Använd "Ctrl-A" för att markera alla.
 • No labels