Child pages
  • Abonnemangsavtal
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Vid försäljning av abonnemang kan BRP konfigureras att automatiskt skriva ut ett kontrakt.

Aktivera utskrift av kontrakt vid försäljning av abonnemang

Aktivera följande inställning:
Inställningar > Inställningar > "Kategori: Kassa" > "Skriv ut abonnemang vid försäljning"

  • No labels