Child pages
  • Hämta autogiromedgivanderesultat
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Några dagar efter att nya medgivanden skickats till banken kan resultaten hämtas.

  1. Hämta filer från banken.
  2. Ekonomi > Fakturering > Autogiromedgivanden
  3. Klicka på "Läs fil" och välj sedan filen i katalogen där filen sparats.
  4. Kontrollera att inga medgivanden ligger kvar under "Hos BGC" (i så fall har ni glömt att läsa in någon av bankens filer, eller så har banken inte skickat resultat för alla medgivanden ni skickade dem).
  • No labels