Child pages
  • Medlemskap
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beroende på om en verksamhet bedrivs som en förening eller ej så är synen på en medlem lite olika. Vissa verksamheter betraktar alla med ett träningsabonnemang som medlemmar medan andra har krav på att man ska ha ett specifikt medlemskapsabonnemang utöver sitt träningskort. För att tillgodose båda dessa behov finns det i systemets produktregister en parameter som heter "Ger medlemskap" och denna parameter aktiveras automatiskt när abonnemangsprodukter skapas. Önskar ni inte att abonnemangsprodukten ska ge medlemskap kan ni avmarkera denna parameter.

Denna inställning på produkten påverkar följande:

  1. Statistik > Medlemsrapport
  2. Möjlighet att ha en extra kontroll på medlemskap vid inpassering

Statistik > Medlemsrapport

Endast abonnemang där tillhörande abonnemangsprodukt ger medlemskap gör att personer räknas med här. Även nyttjare av ett flernyttjarabonnemang räknas med.

Kontrollera medlemskap vid inpassering

I produktinställningarna finns en inställning på basuppgiftsfliken som heter "Kräver medlemskap". Kryssa i den så stoppar systemet alla kunder vid inpassering som försöker passera in med den produkten om de saknar ett giltigt medlemskap.

Kan ställas in på produkter av typen "Abonnemang" samt "Värdekort".

Denna kontroll görs utöver den vanliga inpasseringskontrollen och är användbar för föreningar där medlemmarna både behöver ett träningsabonnemang och ett medlemskap. Felmeddelandet som ges är "Saknar medlemskap". Även i föreningar är det ibland ok att passera in utan medlemskap med vissa produkter, t.ex. prova-på, och på dessa ska då inte denna ruta vara ikryssad.

Kräver medlemskap

Man kan sätta upp abonnemangsprodukter så att de kräver medlemskap men de själva inte ger medlemskap. Detta görs genom att:

  1. Aktivera/kryssa i "Kräver medlemskap" på abonnemangsproduktens basuppgiftsflik under Produkter > Produkter.
  2. Avvaktivera/ta bort krysset vid "Ger medlemskap" på abonnemangsproduktens abonnemangsflik under Produkter > Produkter.

Vid försäljning av en träningsabonnemangsprodukt uppsatt på detta sätt så kommer beställningar av medlemskapsabonnemangsprodukter automatiskt läggas till ordern så att medlemskapet täcker hela träningsabonnemangets bindningstid.

Inställningar av vilka medlemskapsabonnemangsprodukter som ska gälla när och för vilka åldrar görs under Produkter > Inställningar > Medlemsperiod.

  • No labels